Σάββατο 22.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Από 22/8 έως 11/9 οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας

ΙΕΚ Τουρισμού
17 Αυγούστου 2022 / 14:42

125 θέσεις καταρτιζόμενων: πληροφορίες και δικαιολογητικά

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αφορμή την έκδοση από το Υπουργείο Τουρισμού  της προκήρυξης εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητάς του για το έτος κατάρτισης 2022 – 2023, o Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για την δυνατότητα πλήρωσης 125 θέσεων στο ΙΕΚ Κέρκυρας στις ειδικότητες:

Α. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας και
Β. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef).

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλλουν από 22.8.2022 έως και 11.9.2022, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr  αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, A.M.K.A.) και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα για συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που θα καλυφθούν μέσω της παρούσας Προκήρυξης είναι εκείνες που δεν θα καλυφθούν από τις εγγραφές των επιτυχόντων μέσω της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: α) Έλληνες υπήκοοι,
β) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

1.2 Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού, προκειμένου να τους παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 26613 62116, email: [email protected]

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07/262-2022-2023
 
Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού.