Πέμπτη 18.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Ε.Ε.)

26 Μαρτίου 2024 / 14:34

Ως δικαιούχος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ και ΑΦΜ 040728044 ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.enimerosi.com , δηλώνω ότι είναι συμμορφωμένη με την σύσταση (Ε.Ε.) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).