Άσχημος χειμώνας

Άσχημος χειμώνας

Τα μέτρα πρόληψης σημειώνουν στη χώρα μας φαινόμενο οροφής, καθώς επικεντρώθηκαν σε τυφλή αποστασιοποίηση χωρίς βελτιστοποίηση και εξειδίκευση βάσει της ευπάθειας του πληθυσμού, ως όφειλαν από το Σεπτέμβριο.

28
Οκτωβρίου / 2020

H CoViD-19 δεν αναμένεται να εξοντώσει τον πληθυσμό της γης, ούτε καν να τον μειώσει ουσιαστικά, με μια θνητότητα το πολύ στο 1% για τον πρώτο χρόνο της, εφόσον άλλη τόση είναι και η γενική θνησιμότητα.
Αλλά για την Ελλάδα, αυτός ο χειμώνας θα είναι άσχημος. Τα μέτρα πρόληψης σημειώνουν στη χώρα μας φαινόμενο οροφής, καθώς επικεντρώθηκαν σε τυφλή αποστασιοποίηση χωρίς βελτιστοποίηση και εξειδίκευση βάσει της ευπάθειας του πληθυσμού, ως όφειλαν από το Σεπτέμβριο. Έτερον - εκάτερον λοιπόν και μην τα μπλέκουμε.
Το πιο αισιόδοξο σενάριο για την Ελλάδα είναι αυτό των 4000 θανάτων ως την Άνοιξη, με τα παρόντα μέτρα ως έχουν. Το είχα γράψει από τον Αύγουστο, το επιβεβαιώνουν πλέον οι ειδικοί και από τηλεόρασης. Απαιτούνται λοιπόν ~12.000 νοσηλείες ΜΕΘ (~3 για κάθε θάνατο), επί ~12 μέρες (μέση διάρκεια ημερών νοσηλείας στη ΜΕΘ, μέσα σε 6 μήνες (180 μέρες) ως το τέλος Απριλίου. Δηλαδή, με ιδανική κατανομή, 12.000*12/x=180, όπου x ο αριθμός απαιτούμενων κρεβατιών, άρα x=800 κλίνες. Κλίνες CoViD, όχι κλίνες ΜΕΘ γενικώς!
Και η κατανομή δεν είναι ποτέ ιδανική, ακολουθεί νόμους καμπύλης,, όπου η πλειοψηφία των αναγκών συσσωρεύεται σε μικρο τμήμα της.
Ένας αντίστοιχος υπολογισμός μπορεί να γίνει για τις απλές νοσηλείες, που απαιτούνται τόσο πριν όσο και μετά τη ΜΕΘ και φυσικά και χωρίς αυτή (περίπου 20 ανά κάθε θάνατο, δεν γνωρίζω τη μέση διάρκεια σε ημέρες).
Εάν δεν έχουμε αυτές τις κλίνες τότε οι επιλογές είναι η ιατρική διαλογή ή η άναρχη κατάρρευση (και μπορεί και 15.000 θάνατοι). Να τις έχουμε σε συνολική πανελλαδική βάση, καθώς εφόσον κινούμαστε στα όρια, αυτό προϋποθέτει απαραίτητα και την πρόβλεψη διαρκούς μεταφοράς ασθενών από νομούς υψηλής σε νομούς χαμηλής επιβάρυνσης.
Εάν είμαστε κοντά στο να τις έχουμε, τότε μέτρα όπως το κλείσιμο διαφόρων επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου, η τηλεεργασία όπου μπορεί να εφαρμοστεί ή/και η θυσία της σχολικής εκπαίδευσης και φέτος , ενδέχεται να βοηθήσουν κάπως.
Αλλά αν απέχουμε κατά πολύ, όπως δυστυχώς το υποπτεύομαι, τότε, αποκλείοντας την ιατρική διαλογή, μαθηματικώς απομένει μόνο ή ολική καραντίνα και πάλι. Περιμένω (με μικρό καλάθι) τα αποτελέσματα 15-μέρου από τις ζώνες 4 (μερικής καραντίνας) και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το να τιθασευτεί έτσι η εκθετική εξέλιξη π.χ. στις Σέρρες δεν προδικάζει παρόμοια επιτυχία π.χ. στη Θεσσαλονίκη (όταν γίνει).
*Στην Κέρκυρα, οι παραπάνω αριθμοί ας διαιρεθούν με το 100. Απαιτούνται έτσι 8 κρεβάτια CoViD-ΜΕΘ, αισιόδοξα, με ιδανική κατανομή και εντελώς οριακά, μόνο για τις ανάγκες του νομού. Από όσο γνωρίζω έχουμε 4.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ