Παρασκευή 24.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Από 24 Ιουλίου θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις Γουβιών «Σταμ. Δεσύλλας»

Γουβιά
14 Ιουλίου 2023 / 11:19

Από 24 Ιουλίου μέχρι 24 Σεπτεμβρίου - Θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, τα οποία έχουν ανάγκη για παραθερισμό, παιδιά με αναπηρίες, ηλικιωμένοι (είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι) και ενήλικοι με αναπηρίες

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Διεύθυνση  Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων  Νήσων ανακοινώνεται:  

Οι  παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ»,  που βρίσκονται στον όρμο  Γουβιών Κέρκυρας, θα λειτουργήσουν για το έτος 2023,  για το χρονικό διάστημα από 24 Ιουλίου μέχρι 24 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, τα οποία έχουν ανάγκη για παραθερισμό, παιδιά με αναπηρίες, ηλικιωμένοι (είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι) και ενήλικοι με αναπηρίες, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 39272/12-04-23 (ΑΔΑ:6ΓΧΟ46ΜΤΛΚ-Θ2Τ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με θέμα την «Ανάθεση οργάνωσης της λειτουργίας παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

            Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τέσσερις :

  1. Πρώτη Κατασκηνωτική Περίοδος :  24 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα  μέχρι 02 Αυγούστου  ημέρα Τετάρτη (για  παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, μέχρι 60 παιδιά συμπεριλαμβανομένου και 24 ΑΜΕΑ για   10 ημέρες)
  2. Δεύτερη Κατασκηνωτική Περίοδος : 05 Αυγούστου   ημέρα Σάββατο  μέχρι   14 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα   (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, μέχρι 60 παιδιά για  10 ημέρες). 
  3. Τρίτη Κατασκηνωτική Περίοδος : 17 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη   μέχρι   26 Αυγούστου ημέρα Σάββατο   (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, μέχρι 60 παιδιά για  10 ημέρες).
  4. Τέταρτη Κατασκηνωτική Περίοδος: 31 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη μέχρι 10 Σεπτεμβρίου  ημέρα Κυριακή   (ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι μέχρι 45 άτομα για 10 ημέρες).

Οι αιτήσεις   θα υποβληθούν στο Παλαιό Δημαρχείο (San Giacomo), Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη  (ισόγειο)  μέχρι τις  20 Ιουλίου 2023, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 πμ – 14:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26613 62124, 2661362126 και 26610 38320.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση θα είναι τα εξής:

  1. Εκκαθαριστικό αρμόδιας ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα.
  3. Βεβαίωση ιατρού ότι έχουν γίνει οι προβλεπόμενοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από μεταδοτικά και ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κλπ) και ότι μπορεί να φιλοξενηθεί σε παιδικές εξοχές.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση πολυτέκνων ή τριτέκνων.

Για την εγγραφή ατόμων με αναπηρία  οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.

Για την εγγραφή ηλικιωμένων ατόμων οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω του ΚΑΠΗ, που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

(Σημείωση: Κάθε άτομο θα έχει μαζί του κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και τα προσωπικά του είδη).