Πέμπτη 30.11.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

opening

04 Οκτωβρίου 2019 / 08:25
Ανοίγοντας Χώρους Αρχαιολογικούς και Κληρονομιάς σε ΑΜΕΑ

Συνάντηση των εταίρων του έργου OHAS - Opening Heritage & Archaeological Sites for people with Special Needs, πρόγραμμα Ε.Ε ERASMUS+,

/ ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ