Τρίτη 05.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μέχρι 31/7 η προθεσμία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ

Ρύθμιση
02 Ιουνίου 2022 / 13:33

«Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί σε διακοπές υδροδότησης»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ ενημερώνει ότι το ΔΣ αποφάσισε  νέα ρύθμιση – διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, με περίοδο ισχύος από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου 2022 . Συγκεκριμένα αποφασίστηκε όπως :
  1. Με την εφάπαξ καταβολή 100% της οφειλής, απαλλαγή του συνολικού ποσού των τόκων.
  2. Με την εφάπαξ καταβολή 50% της οφειλής, 70% απαλλαγή τόκων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού οφειλής και μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.
  3. Με την εφάπαξ καταβολή 30% της οφειλής, 50% απαλλαγή τόκων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού οφειλής και μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
  4. Για οικιακή χρήση κατανάλωση νερού με 0% προκαταβολή, ρύθμιση μέχρι (24) μηνιαίες δόσεις.
  5. Το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι τα 20 ευρώ.
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι καταναλωτές και να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων καθώς η ρύθμιση της οφειλής καταργείται εάν δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ( 31-7-2022) η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί σε διακοπές υδροδότησης καταναλωτών με ανεξόφλητες οφειλές.

Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:
2661024143 – 2661040266 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
2662025041 – 2662025042 ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΟΥ
2663031311 – 2663064384 ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΡΑ
από τις 07:30 π. μ. έως τις 13:30 μ. μ. τις εργάσιμες ημέρες