Δευτέρα 04.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Λιμάνι Λευκίμμης έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Δημοτικό Συμβούλιο
09 Δεκεμβρίου 2021 / 15:47

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00,

στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αλυκές Λευκίμμης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Συζήτηση - Ενημέρωση για το Λιμάνι Λευκίμμης. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πανδής Ιωάννης )

4. Έγκριση των Αρ. 32-15/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

5. Έγκριση των Αρ. 34-4/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

6. Έγκριση του Πρακτικού της (5ης/2021) Συνεδρίασης της ΔΕΠ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.(Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καλούδη Αθηνά – Πρόεδρος ΔΕΠ)

7. Ορισμός εκπροσώπων για την στελέχωση Σχολικών Συμβουλίων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος)

8. Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 202 Ν.3463/2006 (Εισηγητής ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Καββαδίας Ιωάννης)

9. Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την χορήγηση ΜΑΠ των εργαζομένων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)