ΟΕΒΕΚ: Ούτε και φέτος θα ρυθμιστεί το κυκλοφοριακό;

ΟΕΒΕΚ: Ούτε και φέτος θα ρυθμιστεί το κυκλοφοριακό;

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρά τις διαβεβαιώσεις, ο Δήμος δεν έχει ακόμα διαμορφώσει ένα πλαίσιο κανονιστικής κυκλοφορίας για την πόλη, υπενθυμίζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Κέρκυρας.

31
Μαρτίου / 2017

Στην επιστολή της αναφέρει:
«Κύριε Δήμαρχε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Β.Ε.Κέρκυρας στο πλαίσιο της από 15/2/2016 απόφασης της Γ.Σ. την οποία έχουμε κοινοποιήσει τόσο σε εσάς όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ζητούμε εκ νέου την παρέμβασή σας προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο κανονιστικής κυκλοφορίας όπως προβλέπει ο κ.δ.κ.  με απόφαση των οργάνων του Δήμου.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2016 σας γνωστοποιήσαμε σε συνάντηση που είχαμε μαζί το πρόβλημα που δημιουργείται από την ανεξέλεγκτη και χωρίς μέτρο κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στην πόλη ειδικά τους θερινούς - τουριστικούς μήνες. Κατά την συνάντηση αυτή μας διαβεβαιώσατε ότι εντός του 2016 θα έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Πλην όμως παρ’ όλες τις οχλήσεις τόσο προς εσάς όσο προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών και Εμπορίου, έως και σήμερα το θέμα παραμένει ανοικτό.

Κύριε δήμαρχε, το Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ε.Κέρκυρας γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες σας έχουν λάβει όλες τις προβλεπόμενες εισηγήσεις για τα θέματα κυκλοφορίας οχημάτων ειδικότερα την εισήγηση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Τμήματος Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ακόμα και αποφάσεις σχετικές του Τοπικού Συμβουλίου της πόλης της Κέρκυρας.

Δεν κατανοούμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους εξακολουθεί ο Δήμος Κέρκυρας να μην ορίζει το πλαίσιο κανονιστικής κυκλοφορίας και ανησυχούμε ότι δεν θα το πράξει και ούτε αυτό θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2017, ιδιαίτερα μας κάνει εντύπωση ότι ενώ γνωρίζετε τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις το 2016 από την κυκλοφορία οχημάτων περιήγησης πόλης και άλλων τροχοφόρων οχημάτων.

Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ε.Κέρκυρας σας καλεί έστω και την ύστατη στιγμή να παρέμβετε άμεσα προς τις υπηρεσίες σας αλλά και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εφαρμοστεί για την φετινή περίοδο 2017 ένα κανονιστικό πλαίσιο κυκλοφορίας το οποίο θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και δίκαιη διακίνηση των επισκεπτών, την διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών στο ιστορικό κέντρο, την διευκόλυνση της διακίνησης των πολιτών σε όλη την πόλη και θα διαφυλάττει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές».