Εγκρίθηκαν επισκευές στα γήπεδα Αγ.Ματθαίου & Λευκίμμης

Εγκρίθηκαν επισκευές στα γήπεδα Αγ.Ματθαίου & Λευκίμμης

Δύο προγραμματικές συμβάσεις ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, προκειμένου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να εκπονήσει μελέτες και να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις, εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε δύο γήπεδα της Κέρκυρας.

12
Οκτωβρίου / 2016

Πρόκειται για το γήπεδο Αγίου Ματθαίου και για το γήπεδο Λευκίμμης και συγκεκριμένα:

1/ Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, του Δήμου Κέρκυρας και του Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου,βάσει της οποίας, η ΠΙΝ θα υλοποιήσει τις εξής εργασίες στο γήπεδο Αγίου Ματθαίου:

• Επισκευή – διαμόρφωση αποδυτηρίων και επισκευή ζημιών και
• Μικροεπισκευές για την ασφάλεια του γηπέδου.

Φορέας υλοποίησης των εργασιών είναι η ΠΙΝ, η μελέτη θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8.500ευρώ (ΚΑΕ 989901016004001 της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας). Με το πέρας των εργασιών υπεύθυνος για τη συντήρηση του γηπέδου είναι ο Δήμος Κέρκυρας.

2/ Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, του Δήμου Κέρκυρας και της ΑΕ Λευκίμμης,βάσει της οποίας, η ΠΙΝ θα υλοποιήσει τις εξής εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Λευκίμμης:

• Κατασκευή φυσούνας και
• Εργασίες λειτουργικότητας γηπέδου και ασφάλειας αθλητών και θεατών.

Φορέας υλοποίησης των εργασιών είναι η ΠΙΝ, η μελέτη θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.000ευρώ (ΚΑΕ 989901016004001 της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας). Με το πέρας των εργασιών υπεύθυνος για τη συντήρηση του γηπέδου είναι ο Δήμος Κέρκυρας.