Σ. Ασπιώτης: Το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι η προίκα μας στη νέα δημοτική αρχή

Σ. Ασπιώτης: Το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι η προίκα μας στη νέα δημοτική αρχή

«Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί μας παίρνει σάρκα και οστά, έπειτα από μια επίπονη πολυετή προσπάθεια του Συνδέσμου και του Δήμου Κέρκυρας»

04
Ιουλίου / 2019

αναφέρει ο Σπύρος Ασπιώτης, πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ και πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου:
Η Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης υπέγραψε την Τετάρτη την ένταξη της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Δικαιούχος του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 29.132.756,83 ευρώ και ο χρόνος περάτωσης του έργου 18 μήνες.
Ως γνωστόν, την Τρίτη υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και από τον εκπρόσωπο της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. Α.Ε.» η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση τριών κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονιού», προϋπολογισμού 3.478.200 ευρώ και με χρόνο περάτωσης 9 μηνών.
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Τεμπλονιού:
Από τις 21/3/2019 έχει ήδη υπογραφεί και λειτουργεί με ανάδοχο (GREENMEDIA) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση (διπλή συστοιχία μηχανημάτων), προϋπολογισμού 6.304.904 ευρώ.
Από τις αρχές του 2019 λειτουργούν το δίκτυο απαγωγής βιοαερίου και η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ από την εταιρεία W.A.T.T. Α.Ε.
Τέλος, στο στάδιο της συμβασιοποίησης βρίσκεται και η διαδικασία εκπόνησης των μελετών ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας ως συνοδό έργο για την ΟΕΔΑ Κέρκυρας, εκτιμώμενης αξίας 620.592,99 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών τόσο για τη χωροθέτηση όσο και για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κέρκυρα. Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 10 έως 12 μήνες.
Με αφορμή όλες τις προαναφερόμενες εξελίξεις σχετικά με την πορεία των βαρύνουσας σημασίας έργων που ολοκληρώνουν την εγκατάσταση της ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας, ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. κ. Ασπιώτης μίλησε για έργα «για τα οποία αγωνιστήκαμε με σθένος» και τα οποία «αποτελούν την προίκα που κληροδοτούμε στη νέα διοίκηση, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων».