Σάββατο 18.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Οικονομικό Επιμελητήριο: Ομάδα εργασίας για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση απορριμμάτων
15 Μαΐου 2024 / 15:03

Με στόχο να φανεί χρήσιμη σε θεσμικούς ή άλλους τοπικούς φορείς καθώς και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το 16ο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από μέλη του, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Βώρο, Οικονομολόγο – Στατιστικό MSc και συμμετέχοντες τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΤΔ του 16ου ΠΤ ΟΕΕ., με κύριο θέμα ενασχόλησης την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων,  την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σύμφωνα με τη νομοθεσία, με έμφαση στην ανάδειξη του οικονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από την εφαρμογή τους για τις τοπικές κοινωνίες και τη βιωσιμότητα τους.

Στόχος των εργασιών αυτής της ομάδας είναι να συνεισφέρει δημιουργικά στην παραγωγή έγκυρου και τεκμηριωμένου δημόσιου λόγου μέσα από τη μελέτη και ανάλυση επιλογών, την ανάλυση κόστους – οφέλους, άλλων αναλυτικών εργαλείων, και με τον τρόπο αυτό η παραγόμενη γνώση, να βοηθήσει αποτελεσματικά στην καλύτερη κατανόηση:

- των διάφορων πτυχών της διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο

- της σημασίας της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας που απαιτεί η επιτακτική ανάγκη εξοικονόμησης πάσης φύσεως πόρων,

- να φανεί χρήσιμη σε θεσμικούς ή άλλους τοπικούς φορείς καθώς και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Η Τοπική Διοίκηση 16ου ΠΤ ΟΕΕ Ιονίων Νήσων

Photo: Pixabay