Πυρά Ν. Γκούση κατά Κ. Λέσση: Στα 400 ευρώ/τόνο εκτοξεύεται η διαχείριση απορριμμάτων του Νότου

Πυρά Ν. Γκούση κατά Κ. Λέσση: Στα 400 ευρώ/τόνο εκτοξεύεται η διαχείριση απορριμμάτων του Νότου

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Ο Δήμαρχος έχει την απόλυτη ευθύνη για την κακοδιαχείριση, τις απευθείας αναθέσεις, τα αδιέξοδα και το κόστος των 400 ευρώ/τόνο» αναφέρει

24
Aυγούστου / 2021

ο Νίκος Γκούσης, επικεφαλής της Δημοκρατικής Συνεργασίας για τον Νότο

Η ανακοίνωση Γκούση:
Η διαχείριση απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα (στο έλεος των απευθείας αναθέσεων)

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ (των αναθέσεων)
Για την αποκομιδή: Μετά την εγγραφή στον προϋπολογισμό τριών κωδικών -ένα ανά Δημοτική Ενότητα με ποσό 37.200 ευρώ, που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για απευθείας ανάθεση, μερικούς μήνες μετά δίνονται  τρεις απευθείας αναθέσεις για αποκομιδή 545 τόνων ανά Δημοτική Ενότητα στο ποσό των 37.169 ευρώ, δηλαδή με 68,2 ευρώ ανά τόνο (1).

Για τη μεταφορά στην Πάλαιρο: Με τη διαδικασία της προσφυγής σε απευθείας διαπραγμάτευση - ανάθεση για τη μεταφορά 2672 τόνων στο ποσό των 265.062,40 ευρώ, ξανά στο ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, ώστε να μην απαιτείται η έγκριση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβασεων), δίνεται τελικά η ανάθεση με έκπτωση 0.63% στο ποσό των 263.405,76 ευρώ, δηλαδή με 98,58 ευρώ/τόνο (2).

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (στο μέσο κόστος)
Εκτοξεύεται στα 400 ευρώ/τόνο αφού:
α) Κόστος αποκομιδής από τον ιδιώτη 68,2 ευρώ(1).
β) Κόστος μεταφοράς στην Πάλαιρο 98,58ευρώ(2)
γ) Κόστος τέλους εναπόθεσης στο ΧΥΤΑ Παλαίρου 49,6 ευρώ
δ) Μέσο πάγιο κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας 1.400.000ευρώ/6.706 τόνοι = 208,77ευρώ ανά τόνο (*),(**)
(*) Από το συνολικό ποσό των 3.655.171,63 ευρώ των εξόδων  που αντιστοιχούν σε
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, τα περίπου 1.400.000 ευρώ αφορούν αμιγώς την υπηρεσία καθαριότητας  (μισθοδοσίες- καύσιμα- ελαστικά- επισκευές- ανταλλακτικά κλ.)
(**) Από επίσημα στοιχεία του ΣΥΔΙΣΑ ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας το 2020 μετέφερε στο Τεμπλόνι 6.706 τόνους.

Συνολικό μέσο κόστος είναι (α)+(β)+(γ)+(δ)=
68,2 + 98,58 + 49,6 + 208,77 = 425,15 ευρώ/τόνο
Επομένως ακόμα κι αν αφαιρεθεί ένα ποσοστό 10% έως 15% από τα 1.400.000 (λόγω άλλης χρήσης….), πάλι το μέσο κόστος ξεπερνάει τα 400 ευρώ/τόνο.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ: Το οικονομικό αδιέξοδο είναι προφανές, αφού το υπέρογκο ποσό των 400 ευρώ/τόνο θα οδηγήσει τη Δημοτική Αρχή να εισηγηθεί αύξηση των δημοτικών τελών.
Το αδιέξοδο της αποκομιδής είναι επίσης προφανές, εφόσον  δεν υπάρχει πλέον άμεση νόμιμη διαδικασία για μια νέα απευθείας ανάθεση αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ).

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; Ή τα σκουπίδια θα μείνουν στο δρόμο ή θα εφευρεθεί μια μη νόμιμη λύση, κατά την οποία τα σύμμεικτα απορρίμματα θα αλλάξουν όνομα!

Αυτή η λύση μεθοδεύεται με κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μην υπάρξουν ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Δεν είναι λοιπόν τυχαίες οι τρεις διαδοχικές απόπειρες μιας τέτοιας Συνεδρίασης την τελευταία εβδομάδα- με στόχο τη χωρίς συζήτηση- εκβιαστική έγκριση δυο κωδικών των 37.200 ευρώ ανά Δημοτική Ενότητα (που προετοιμάζουν απευθείας ανάθεση) για αποκομιδή των ογκωδών. Έργο έωλο, αφού δεν είναι πραγματικές τέτοιες ποσότητες ογκωδών, αλλά ούτε υπάρχει νόμιμος αποδέκτης!!  

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Η Δημοτική Αρχή όφειλε στην έως τώρα θητεία της (2 χρόνια) να έχει επισκευάσει τα οχήματα και να έχει προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την προμήθεια των απορριμματοφόρων που ήταν εγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Φιλόδημος αξιοποιώντας έτσι το προσωπικό και την Υπηρεσία.

Επιπλέον κι όταν πράγματι αδυνατεί η Υπηρεσία, τότε θα όφειλε προγραμματισμένα να προχωρήσει σε δημοπρατήσεις της αναγκαίας αποκομιδής των απορριμμάτων (ΑΣΑ) επ’ ωφελεία του δημόσιου συμφέροντος και μόνο σε έκτακτη περίπτωση να προσφεύγει σε συμπληρωματική απευθείας ανάθεση.
Όμως η εξαίρεση των απευθείας αναθέσεων γίνηκε μόνιμος κανόνας!! κι όπως ήδη προαναφέρθηκε το 2021 έχουμε τέσσερις απευθείας αναθέσεις (στον ίδιο εργολάβο!) που πιθανόν θα γίνουν έξι (μάλλον στον ίδιο εργολάβο).

Ο Δήμαρχος έχει την απόλυτη ευθύνη για την κακοδιαχείριση, τις απευθείας αναθέσεις, τα αδιέξοδα και το κόστος των 400 ευρώ/τόνο 

24.8.2021

Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο