Ξεκινούν εργασίες για την αποσυμφόρηση στο Σολάρι

Ξεκινούν εργασίες για την αποσυμφόρηση στο Σολάρι

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Αυγούστου θα ισχύσει -πιλοτικά- απαγόρευση στάθμευσης στο ρεύμα εξόδου από την πόλη. Το ίδιο θα ισχύσει και για το ρεύμα εισόδου από τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Αυγούστου

04
Aυγούστου / 2021

 - Από τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου θα τεθεί -επίσης δοκιμαστικά- σε λειτουργία ο φωτεινός σηματοδότης στον κόμβο «Καλημέρα»

- Τα κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της μελέτης που εκπονεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τον προσδιορισμό των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της Εθνικής Οδού Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στην περιοχή Σολάρι

- Οι οδηγοί παρακαλούνται όπως συμμορφώνονται πλήρως στην υφιστάμενη σήμανση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού


Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνεται ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Αυγούστου 2021 θα ξεκινήσουν εργασίες μέτρησης και καταγραφής των κυκλοφοριακών δεδομένων, καθώς και διαγραμμίσεις για την οριοθέτηση της κυκλοφορίας επί του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στην περιοχή Σολάρι, από τον κόμβο Κογιεβίνα μέχρι και τον κόμβο Ποταμού.

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι απαραίτητες προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εκπονούμενη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κυκλοφοριακή μελέτη, βάσει της οποίας θα προσδιοριστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, που επιτρέπουν την βέλτιστη λειτουργία της οδού και τη διευκόλυνση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής.

Προκειμένου τα δεδομένα να είναι αξιόπιστα, θα πρέπει οι μετρήσεις και καταγραφές να αφορούν  περίοδο μέγιστου κυκλοφοριακού φόρτου και γι’ αυτό το λόγο υποδείχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος για την πραγματοποίηση τους.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία των χρηστών της οδού.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Αυγούστου 2021 θα ξεκινήσουν εργασίες δοκιμαστικής οριοθέτησης χώρων στάθμευσης οχημάτων στο ρεύμα εξόδου από την πόλη. Παράλληλα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Αυγούστου μέχρι και την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 στο ρεύμα προς την πόλη θα λαμβάνονται μετρήσεις και θα γίνονται καταγραφές των κυκλοφοριακών δεδομένων υπό το ισχύον καθεστώς απαγόρευσης στάθμευσης.

Επίσης από την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία και ο φωτεινός σηματοδότης του κόμβου «Καλημέρα». Από την Τετάρτη 11 Αυγούστου θα οροθετηθούν θέσεις στάθμευσης -επίσης δοκιμαστικά και μόνο σε συγκεκριμένα ενδεδειγμένα τμήματα- και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη.

Οι αποφάσεις για τις ανωτέρω ενέργειες ελήφθησαν έπειτα από αυτοψίες και συσκέψεις του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Μανώλη Ορφανουδάκη, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, Μελίτας Ανδριώτη, υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δ/νσης Τροχαίας Κέρκυρας.

Οι οδηγοί παρακαλούνται όπως συμμορφώνονται πλήρως στην υφιστάμενη σήμανση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων και καταγραφών.