Γ. Καρύδης: Τεμπλόνι, Λευκίμμη & υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (video)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις θέσεις του για τη διαχείριση των απορριμμάτων και κυρίως για τους χώρους επεξεργασίας και υποδοχής των υπολειμμάτων,

02
Απριλίου / 2019

ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ο Γιώργος Καρύδης, υποψήφιος δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Κερκυραϊκή συμμαχία».
Συγκεκριμένα, ανέφερε:
«Το κρίσιμο και εξαιρετικά επείγον ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα είναι ο τόπος εναπόθεσης τόσο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προς επεξεργασία, όσο και του παραγόμενου υπολείμματος. Τα υπόλοιπα  όπως η διαλογή στην πηγή, η αποκομιδή και η ανακύκλωση  πρέπει να σχεδιαστούν  και να υλοποιηθούν παράλληλα.  
Η θέση μας ως ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης είναι ότι τόσο η επεξεργασία όσο και η ταφή των υπολειμμάτων των απορριμμάτων πρέπει να γίνονται στον τόπο παραγωγής τους. Στην προκειμένη περίπτωση στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 
Συνεπώς επιβάλλεται να υλοποιηθεί άμεσα ο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2006-2016), που έχει ψηφιστεί από τα αρμόδια δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα δηλαδή το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο (και τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια). Εκεί περιλαμβάνεται και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, που προβλέπει τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αξιοποίηση  όλων των σχετικά  υπαρχουσών  υποδομών  του νησιού μας.
Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη διοικητική διαίρεση του Δήμου Κέρκυρας,  γιατί οι νέοι Δήμοι, της Βόρειας Κέρκυρας, της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, της Νότιας Κέρκυρας και των Παξών, αποτελούν ενιαία οντότητα για την επίλυση του ανεπίλυτου μέχρι σήμερα προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Τέτοιοι διαθέσιμοι χώροι υπάρχουν, προς το παρόν, στο Τεμπλόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και στα Μεσοράχια  Λευκίμμης του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας.
Αυτονόητο είναι πως η οποιαδήποτε εναπόθεση και λειτουργία θα λάβουν χώρα κατά τρόπο σύννομο και περιβαλλοντικά ορθό. Εξάλλου η λειτουργία ενός χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στόχο έχει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των αποβλήτων και του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των υπόγειων υδάτων. 
Καίριας σημασίας, που θα διευκολύνει την αποκομιδή, επεξεργασία και εναπόθεση,  είναι η διαρκής μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση και του παραγόμενου υπολείμματος που προορίζεται για ταφή στο ΧΥΤΥ.  
Στην ενδιάμεση χρονικά – μέχρι την κατασκευή του εργοστασίου- επεξεργασία των απορριμμάτων στο ΤΕΜΠΛΟΝΙ θα λαμβάνει χώρα αφενός μεν δεματοποίηση αυτών με  συμπίεση  και περιτύλιξη με αδιάβροχη μεμβράνη, αφετέρου δε πλήρης κάλυψη των απορριμμάτων με χώμα μέχρι την τελική κάλυψη και αποκατάσταση των κυττάρων εναπόθεσης μετά τον κορεσμό τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Αξίζει να τονιστεί ότι όλες οι άλλες δημοτικές Παρατάξεις και οι υποψήφιοι Δήμαρχοί τους  αποφεύγουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση στο καυτό πρόβλημα των χώρων εναπόθεσης των απορριμμάτων και  των υπολειμμάτων τους. Κάποιοι στη λογική των πελατειακών σχέσεων και της ψηφοθηρίας, που τις έχει πληρώσει ακριβά ο τόπος, κάνουν λόγο για μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, που εκτός από τις νομικές απαγορεύσεις που υπάρχουν, είναι δαπανηρή αλλά και αναποτελεσματική, γιατί το παραγόμενο από τα σκουπίδια μας υπόλειμμα, πρέπει να επιστρέφει και να θάβεται στην Κέρκυρα. Κάποιοι δε άλλοι αποφεύγουν παντελώς να πάρουν θέση για τους χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων και του υπολείμματός τους  κάνοντας μόνο λόγο για ποικίλους τρόπους και μορφές  ανακύκλωσης και διαλογής στη πηγή για να αποπροσανατολίσουν τους συμπολίτες από το καυτό ζήτημα των χώρων υποδοχής, υποτιμώντας τη νοημοσύνη τους.
Και ασφαλώς είναι αναγκαίες η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή. Προκειμένου όμως να εφαρμοστούν  απαιτείται χρόνος και εκπαίδευση των πολιτών. Το κρίσιμο ερώτημα επομένως είναι τι γίνεται τώρα ;  Η μόνη που δίνει σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα είναι η Παράταξή μας, η ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος που μπορεί να υποστεί, γιατί προκρίνει, όπως σε όλα τα ζητήματα, το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας του κερκυραϊκού λαού.
Όσον αφορά την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας η  θέση μας είναι ότι ο ‘’ Ο ρυπαίνων πληρώνει’’, που σημαίνει ότι θα θεσμοθετήσουμε ώστε να καταβάλλονται τέλη καθαριότητας ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα των απορριμμάτων.
Επιπρόσθετα δεσμευόμαστε για την άμεση υλοποίηση του Σχεδιασμού που προβλέπει τα παρακάτω:
1) Την αγορά πέντε (5) μεγάλων απορριμματοφόρων.
2) Την αγορά 5.000 Κάδων απορριμμάτων.
3) Την κατασκευή τεσσάρων (4) Πράσινων Σημείων* με διαδημοτική συνεργασία σε όλη την Κέρκυρα  και από  ένα μικρότερο σε κάθε Διαπόντιο νησί και στους Παξούς.
4) Την δημιουργία τριών κύριων ΣΜΑ** ( Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ) και τεσσάρων μικρών στα Διαπόντια νησιά και στους Παξούς.
5) Στηρίζουμε τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο ΤΕΜΠΛΟΝΙ με τη μεταβατική επιλογή της δεματοποίησής τους, η οποία πρόκειται να ενισχυθεί με τη λειτουργία και δεύτερου δεματοποιητή. Η σύμβαση με το ανάδοχο ήδη έχει εγκριθεί.
Παράλληλα θεωρούμε αναγκαία την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από δολιοφθορές στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης καθώς και την εξασφάλιση των εύρυθμων και σύννομων προϋποθέσεων λειτουργίας αυτού.    
6) Διεκδικούμε και πιέζουμε για την κατασκευή το ταχύτερο δυνατό της Μονάδας Επεξεργασίας και Διάθεσης των Απορριμμάτων ( Εργοστάσιο ) στη θέση ‘’Ακροκέφαλος’’ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ. Η χρηματοδότησή της είναι διασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ  και ξεπερνά τα 30.000.000 ευρώ.
Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα 35.000 τόνους ΑΣΑ το έτος και επιπλέον 12.500 τόνους προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων το έτος , δηλαδή συνολικά 47.000 τόνους το έτος.  Έτσι αποφεύγουμε την κατασκευή του εργοστασίου μέσω ΣΔΙΤ που θα κόστιζε μεσούσης της οικονομικής κρίσης 62.500.000 ευρώ και θα οδηγούσε σε υπέρογκη αύξηση των τελών καθαριότητας  για να καλυφθούν η συμμετοχή και τα κέρδη του ιδιώτη.

7) Παράλληλα διεκδικούμε και πιέζουμε για την άμεση ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΥ  που θα δέχεται τα υπολείμματα της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου προφανώς σε κοντινή απόσταση απ΄ αυτό.     

8) Ταυτόχρονα ξεκινάμε άμεσα την αποκατάσταση των προηγούμενων χώρων ( Κυττάρων) Ταφής Απορριμμάτων  στο ΤΕΜΠΛΟΝΙ που  έχουν κορεστεί.  Η χρηματοδότηση της περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης είναι εξασφαλισμένη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων   ( ΠΔΕ) με ποσό που ξεπερνάει τα 3.7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμευόμαστε για  την άμεση θέσπιση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για την ευρύτερη περιοχή. Η αποκατάσταση σε συνδυασμό τόσο με την ήδη προσφάτως λειτουργούσα Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ όσο και με τη συλλογή και διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναγκαία φροντίδα και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

9) Δεσμευόμαστε για δράσεις και έργα που αφορούν τη διαλογή στην πηγή  και την ανακύκλωση με την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών αυτής ( προβολή των τρόπων διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, διασφάλιση κινήτρων για αυτά), ενώ στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις των συμπολιτών για σωστή ενημέρωση σχετικά με τα απορρίμματα, την ανακύκλωση τη διαλογή στην πηγή κ.λ.π.

10) Με την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής από την Παράταξή μας θα προχωρήσουμε άμεσα στην πρόσληψη δύο ειδικών Συμβούλων με εξειδίκευση στα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων προκειμένου να παρέχουν έγκυρα στοιχεία και  πληροφορίες στην δημοτική Αρχή καθώς επίσης θα προβούμε στην άμεση   στελεχιακή και τεχνολογική ενίσχυση τόσο του ΣΥΔΙΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) όσο και της υπηρεσίας Καθαριότητας του νέου Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας.
 
Είναι πιστεύουμε προφανές από όλα τα παραπάνω ότι για μια ακόμη φορά η δημοτική Παράταξη ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  υποστηρίζει και δεσμεύεται για έργα και λύσεις προβλημάτων που είναι  προς το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας των κερκυραίων και όχι κάποιων μειοψηφιών ή  ιδιοτελών συμφερόντων.  
 
*Πράσινα Σημεία είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό που εναποτίθενται:
α) Ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια και
β) Χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμός όπως ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός προκειμένου να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
 
** Εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η φόρτωση των στερεών αποβλήτων από το μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς, με ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους, μέσω κινητής η μόνιμης εγκατάστασης».

Και νέοι υποψήφιοι

Παράλληλα ο Γιώργος Καρύδης ανακοίνωσε 14 ακόμα νέους υποψηφίους:

1. Αναλύτης Θεμιστοκλής (Μίστρος), οικοδόμος.
2. Γεωργοπούλου Μάρθα, συνταξιούχος.
3. Γιοχάλα Αθηνά, ιδιωτική υπάλληλος.
4. Γραμμένου Φρειδερίκη, ιδιωτική υπάλληλος
5. Καρβούνης Ηλίας, πολιτικός μηχανικός.
6. Κοντού Βαρβάρα, επιτηδευματίας.
7. Λευθεριώτη Αθηνά, οικιακά.
8. Μάμαλος Νίκος, λογιστής, φοροτεχνικός.
9. Νάκου Θηρεσία (Τερέζα), ιδιωτική υπάλληλος,
10. Παπαδημητρίου  Παναγιώτης,  έμπορος.
11. Πετσάβα Παναγιώτα, φοιτήτρια Πληροφορικής.
12. Σιδηροπούλου Ελένη (Νένα), ιδιωτική υπάλληλος.
13. Στοϊτσεβα Νικολίνα, επιχειρηματίας εστίασης.
14. Χυτήρη Ειρήνη-Σπυριδούλα, καθηγήτρια Φιλόλογος.