Πέμπτη 20.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ερώτηση Γιώργου Καρύδη για τη λειτουργία και τα προβλήματα της ΔΕΥΑΚ

Γιώργος Καρύδης
25 Απριλίου 2024 / 14:19

Κατατέθηκε για να συμπεριληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας στις 29 Απριλίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ερώτηση για τα προβλήματα ύδρευσης και τη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Καρύδης, Επικεφαλής της Παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας στις 29 Απριλίου  2024.

Η ερώτηση απευθύνεται 1) Στον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανο Πενηντάρχου - Πουλημένο και 2) Στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Αχ. Μάζη:

«Η παρούσα ερώτησή μου αφορά τη λειτουργία και τα προβλήματα της ΔΕΥΑΚ και ζητώ να συμπεριληφθεί στη 2η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου  2024»

Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αλλά και σε ολόκληρη την Κέρκυρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας.

Η οικονομική της κατάσταση είναι δραματική. Το υδρευτικό δίχτυο τυγχάνει φθαρμένο με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχείς βλάβες. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις κυρίως σε τεχνικό προσωπικό, αλλά και σε υδραυλικό και αδρευτικό εξοπλισμό.  Έτσι λαμβάνει χώρα σημαντική απώλεια νερού καθώς και συχνές και απροειδοποίητες διακοπές ύδρευσης.

Οι συνδημότες του Δήμου μας, αλλά και οι επισκέπτες  του στερούνται ένα κύριο δημόσιο αγαθό, όπως το νερό, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις και μάλιστα αιφνιδιαστικά, χωρίς να το γνωρίζουν.

Ερωτάσθε:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε ώστε να επέλθει η οικονομική ανάκαμψη της ΔΕΥΑΚ, να λάβει χώρα η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, να βελτιωθεί το φθαρμένο και ελλειμματικό υδρευτικό δίχτυο, να παύσουν οι συχνές διακοπές νερού και να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών;

Τελικά υπάρχει προοπτική για την κατασκευή του έργου των Φραγμάτων, ώστε κάποια στιγμή ν΄ αποκτήσει και η Κέρκυρα πόσιμο νερό;  

Κέρκυρα 25 Απριλίου  2024

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Παράταξης

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ