Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών

Γιώργος Καλούδης: «Δήμαρχε κάλεσε άμεσα την Επιτροπή Τεκμηρίωσης, η προθεσμία λήγει»

03
Ιανουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την επιτακτική ανάγκη να συσταθεί επιτροπή που θα τεκμηριώσει το αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για μείωση των αντικειμενικών αξιών, επισημαίνει ο Γιώργος Καλούδης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Πρώτα η Κέρκυρα", με εισήγηση της οποίας ψηφίστηκε το θέμα στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. 
 
Η επιστολή Καλούδη: 

«Κυρία Δήμαρχε,
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη πρωτοβουλία,  τις διαβουλεύσεις (με Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, ΤΕΕ, Εμπορικό Σύλλογο) και την εισήγηση της Παράταξής μας, αποφάσισε στις 22-12-22 αφενός μεν την εισήγηση προς τη Κυβέρνηση για μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 50% (τιμές των Χανίων) αφετέρου δε τη σύσταση Επιτροπής για τη περαιτέρω τεκμηρίωση της εισήγησης αυτής. Από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών θα ωφεληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων της Κέρκυρας αφού θα πληρώνουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ και λιγότερους φόρους εισοδήματος.

Ήδη πέρασαν 11 μέρες και δεν καλέσατε την Επιτροπή. Η δοθείσα παράταση προθεσμίας λήγει στις 20-1-2023. Η έγγραφη θέση σας ήταν αντίθετη με τη μείωση αφού ζητούσατε συμβόλαια. Καλέστε επιτέλους άμεσα την Επιτροπή σε συνεδρίαση».