Την Πέμπτη η 3η διαβούλευση για το σχέδιο επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος

Την Πέμπτη η 3η διαβούλευση για το σχέδιο επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος

Παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι, τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας, και η αξιολόγησή τους.

13
Δεκεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανοικτή πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στην 3η Δημόσια Διαβούλευση και Παρουσίαση του Β΄ Φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 11:00 π.μ
Παρουσιάζεται το Κοινό Όραμα για το ΣΒΑΚ, οι ειδικοί στόχοι, τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας, και η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων.