Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το έργο Save Water

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το έργο Save Water

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εχει ως στόχο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση του πόσιμου νερού, μεθοδολογιών για την καλή πρακτική και βέλτιστη διαχείριση στις πιέσεις του υδροφόρου ορίζοντα για άρδευση και υδροδότηση.

29
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο SAVE-WATER, το οποίο έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Στόχος του έργου είναι και η προαγωγή του περιβάλλοντος, της βιώσιμης κινητικότητας και των δημόσιων υποδομών. Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση του πόσιμου νερού, μεθοδολογιών για την καλή πρακτική και βέλτιστη διαχείριση στις πιέσεις του υδροφόρου ορίζοντα για άρδευση και υδροδότηση.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες προετοιμασίας των στελεχών του διοικητικού, τεχνικού και επιστημονικού χώρου στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των συστημάτων μέτρησης της ποιότητας των πόσιμων υδάτων και στην ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων του κλάδου, διοργανώνονται δύο (2) Εκπαιδευτικά Σεμινάρια τα οποία θα καλύψουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Συστήματα μέτρησης της ποιότητας των πόσιμων υδάτων
2. Καλές πρακτικές και προσεγγίσεις διαχείρισης της ποιότητας του πόσιμου νερού
Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια θα διεξαχθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 9:00 π.μ. έως τις 02:30 μ.μ. στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Αλυκές – Ποταμού.
Ο εκπαιδευτής και Χημικός Μηχανικός κ. Παναγιώτης Κακιώνης, θα αναλύσει τα συστήματα μέτρησης των πόσιμων υδάτων και πως αυτά εξυπηρετούν τεράστιες πόλεις της Ευρώπης καθώς θα αναφέρει τις καλές πρακτικές και προσεγγίσεις διαχείρισης της ποιότητας του πόσιμου νερού τονίζοντας τα προτερήματα διασφάλισης του πόσιμου νερού.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων έχει ως εξής:

Αλυκές – Ποταμού

Πρόγραμμα 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
ΘΕΜΑ: «Συστήματα μέτρησης της ποιότητας πόσιμων υδάτων»

09:00 - 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές
09:30 - 10:00 Μέρος Α: Συστήματα μέτρησης επιφανειακών υδάτων - σύγχρονες προσεγγίσεις του κλάδου
10:00-10:30 Coffee Break
10:30 – 11:00 Μέρος Β: Συστήματα μέτρησης υπογείων υδάτων & δειγματοληψία υδάτων
11:00 – 11:30 Ερωτήσεις και Συμπεράσματα
11:30 Ελαφρύ Γεύμα

Πρόγραμμα 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
ΘΕΜΑ: «Καλές πρακτικές και προσεγγίσεις διαχείρισης της ποιότητας του πόσιμου νερού»

12:00 – 12:30 Προσέλευση - Εγγραφές
12:30 – 13:00 Μέρος Α: Καλές πρακτικές ύδρευσης-αποχέτευσης & μέτρησης επιφανειακών υδάτων
13:00-13:30 CoffeeBreak
13:30 – 14:00 Μέρος Β: Καλές πρακτικές μέτρησης υπογείων υδάτων & δικτύου μέτρησης υδάτων
14:00- 14:30 Ερωτήσεις-Συμπεράσματα
14:30 Ελαφρύ Γεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/pin-9-22