Οι μισθώσεις Airbnb και στο εσωτερικό του νησιού

Οι μισθώσεις Airbnb και στο εσωτερικό του νησιού

Γράφει ο Στέφανος Πουλημένος

24
Aυγούστου / 2022

Η φετινή έκρηξη στις αφίξεις τουριστών στο νησί της Κέρκυρας, γίνεται εύλογα αντικείμενο σχολιασμού και πολλών συζητήσεων πάνω σε όλες τις πτυχές αυτής της εξέλιξης. Υπάρχει ωστόσο κι ένα καινούργιο στοιχείο που μάλλον διαφεύγει της προσοχής των ασχολούμενων με τα τουριστικά πράγματα του τόπου.

Πρόκειται για την χωρική επέκταση του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών, τα γνωστά AirBnB, πέραν των αστικών και παραλιακών τουριστικών περιοχών, καί στο εσωτερικό του νησιού.

Το είδος αυτό των μισθώσεων κατοικιών προσλαμβάνει τέτοιες διαστάσεις σε αρκετά από τα χωριά της κερκυραϊκής ενδοχώρας, που ξαφνιάζει ευχάριστα όχι μόνο όσους από τους ιδιοκτήτες τους αποτόλμησαν επενδύσεις στον χώρο, αλλά και συνολικά τις τοπικές κοινωνίες των οικισμών.

Όπως είναι γνωστό, οι ντόπιοι κάτοικοί τους, κατά τις τελευταίες πέντε-έξι 10ετίες, σε μεγάλο ποσοστό, εγκατέλειψαν τις παλιές κατοικίες τους για διάφορους λόγους.
Άλλοι γιατί τα πατρικά σπίτια ήταν μικρά για σύγχρονες οικογένειες, άλλοι γιατί μετανάστευσαν για βιοποριστικούς λόγους και άλλοι απλά γιατί γοητεύτηκαν από τις σειρήνες της αστυφιλίας.

Δημιουργήθηκε έτσι, ένα τεράστιο οικιστικό απόθεμα στους οικισμούς της ενδοχώρας το οποίο ουδείς μπορεί να αγνοήσει.

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την αγορά εγκαταλειμμένων κατοικιών από ξένους, γεγονός που αρχίζει να προσδίδει ξανά αξία στους οικισμούς και ευνοεί το επόμενο βήμα. Τη σταδιακή αποκατάσταση πολλών από αυτές με προοπτική διάθεσής τους και στην πολλά υποσχόμενη αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που φέτος καταγράφουν ήδη εντυπωσιακές επιδόσεις.

Τουρίστες κάνουν πλέον την εμφάνισή τους ακόμη και σε δρομάκια των χωριών, που είχαν ερημώσει.

Μέσω των μισθώσεων τύπου Airbnb, ένα όχι αμελητέο μέρος του τουριστικού εισοδήματος του τόπου, διαχέεται σε πολλούς μικροϊδιοκτήτες, που ενισχύουν ή συμπληρώνουν έτσι το οικογενειακό τους εισόδημα. Μαζί μ’ αυτούς τονώνεται ο τζίρος των μικρών καταστημάτων (καφέ, ψησταριές, ταβέρνες, παντοπωλεία κλπ.) που ξαφνικά αποκτούν νέα πελατεία, άρα και εισπράξεις.

Αλλά και συνολικά η τοπική οικονομία αποκτά μια νέα δυναμική που, με τη σειρά της, τονώνει την κατανάλωση, επαναδραστηριοποιεί την μικρής κλίμακας οικοδομική δραστηριότητα και δίνει νέα ώθηση στα καταστήματα εμπορίου ειδών κατοικίας. Ακόμη ανοίγει κάποιες προοπτικές και για την αποδυναμωμένη τοπική αγροτική παραγωγή σε προϊόντα υψηλής ζήτησης, όπως οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά, κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά κλπ.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ

Οι ευεργετικές όμως αυτές συνέπειες, για να αντέξουν στο χρόνο, εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών στις προσφερόμενες κατοικίες που αξιολογούνται από τους ίδιους τους πελάτες τους, απαιτούν και μια σειρά από δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως:

  • Αξιόπιστη λειτουργία των υδραγωγείων και συντήρηση των δικτύων.
  • Βατούς και ασφαλείς δρόμους, με κατάλληλη σήμανση.
  • Καλάθια μικροαπορριμμάτων και επαρκείς κάδους, αν είναι δυνατό και για τα ανακυκλώσιμα υλικά.
  • Καθαρούς και νοικοκυρεμένους κοινόχρηστους χώρους.
  • Επαρκή δημοτικό φωτισμό.
  • Γενική φροντίδα και αισθητική στους οικισμούς και τέλος,
  • Στήριξη τοπικών δράσεων πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Γίνονται τούτες οι επισημάνσεις γιατί, όπως είναι γνωστό, η συγκρότηση και λειτουργία της αυτοδιοίκησης μετά το 2010, απομακρύνθηκε από τις τοπικές κοινωνίες και με μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. ΄Eτσι, επιβάλλεται η άμεση δραστική ενίσχυση του ρόλου των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων με τη διάθεση επαρκών πόρων και μέσων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους και την κάλυψη της ανεπάρκειας των κεντρικών δημοτικών υπηρεσιών.

Η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στα χωριά της ενδοχώρας του νησιού, εκτός των υποχρεώσεων της αυτοδιοίκησης, καθιστά κρίσιμο και το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών κατοικιών αλλά και του συνόλου των κατοίκων. Όλοι τους οφείλουν να συνειδητοποιήσουν πόσο ευαίσθητος και ευμετάβλητος είναι ο τουριστικός τομέας και να πράξουν ό,τι είναι αναγκαίο σε κάθε τόπο, για να καταστεί βιώσιμος και να ωφελήσει πολλαπλά τον τόπο.

Η τυχόν κακή εικόνα, στάση, συμπεριφορά, αλλά και η αδιαφορία μπορεί να αναστρέψει ταχύτατα την καταγραφόμενη θετική πορεία και θα επιφέρει ανεπιθύμητες συνέπειες σε όλους. Κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί!
Στέφανος Πουλημένος
Κυνοπιάστες, 24.08.2022