Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος κυκλοφοριακών μετρήσεων στον Δήμο Κεντρ. Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος κυκλοφοριακών μετρήσεων στον Δήμο Κεντρ. Κέρκυρας

Στο πλαίσιο της μελέτης για το σχέδιο ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).

07
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε η μέτρηση των κυκλοφοριακών φόρτων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο της μελέτης που έχει αναθέσει για το σχέδιο ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).
           
Η διαδικασία μετρήσεων των κυκλοφοριακών φόρτων έγινε με αυτογραφικά μηχανήματα τα οποία κατέγραψαν για μία εβδομάδα σε εικοσιτετράωρη βάση την κίνηση στους δρόμους καλύπτοντας τις εισόδους και εξόδους της περιοχής μελέτης η οποία εστιάζεται στα όρια της πρώην Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων.

Από τις μετρήσεις αυτές, εκτός του φόρτου κυκλοφορίας θα προκύψει και η σύνθεσή της, θα δοθούν δηλαδή και ποιοτικά χαρακτηριστικά ως προς αυτήν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ακολουθήσουν μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων με παρατηρητές σε 31 κόμβους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε έξι ημέρες.
           
Τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία συλλέγονται αποτελούν ουσιαστικά το σημαντικότερο τμήμα των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και την Ανάπτυξη εν τέλει ενός βιώσιμου κυκλοφοριακού μοντέλου για την Κέρκυρα.