Τι διαπίστωσε στο θέατρο Μον Ρεπό ο εργολάβος που έκανε την επισκευή το 2017

Τι διαπίστωσε στο θέατρο Μον Ρεπό ο εργολάβος που έκανε την επισκευή το 2017

Μιλά στην "Ενημέρωση" για τη σημερινή κατάσταση του "Ρένα Βλαχοπούλου"

10
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά τις δηλώσεις μελών της δημοτικής αρχής για τις φθορές που εντοπίστηκαν και είχαν αποτέλεσμα την ακύρωση σχεδόν όλων των παραστάσεων του καλοκαιριού, ο εργολάβος που είχε κάνει την επισκευή του θεάτρου Μον Ρεπό πριν από τέσσερα χρόνια, επιθυμεί να διαλύσει οποιαδήποτε αμφιβολία πλανάται ως «παραφιλολογία». 

Μιλώντας στην «Ε», ο Νίκος Τρίαντος της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ O.Ε., ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι δεν επρόκειτο για ριζική ανακαίνιση αλλά για περιορισμένες τμηματικές επισκευές φθορών, οι οποίες εκτελέστηκαν βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που δίδονται από τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. «Οι οδηγίες αυτές είναι λεπτομερείς, τόσο σε ό,τι αφορά τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνει η επέμβαση, όσο και στα υλικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε όποιες πιστοποιήσεις ποιότητας πρέπει να φέρουν. Επομένως η επιλογή π.χ. του είδους της ξυλείας που χρησιμοποιήθηκε δεν γίνεται από τον ανάδοχο του έργου, αλλά από την μελέτη που του παραδίδεται, όπως σε όλα τα δημόσια έργα» τονίζει.

«Μετά την έναρξη των εργασιών και όταν ξεκίνησε η αποξήλωση, διαπιστώσαμε μάλιστα και άλλες φθορές, που δεν ήταν εμφανείς μέχρι τότε. Όλες καταγράφηκαν, ενημερώσαμε εγγράφως τις Τ.Υ. και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στην εργολαβία».
 
Από την αρχή προβλήματα
 
Ήδη με την έναρξη των εργασιών, προέκυψαν τα πρώτα προβλήματα, αναφέρει ο Νίκος Τρίαντος. Για παράδειγμα, η έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων που είχε ο φάκελος του έργου ήταν του έτους 2000, δηλαδή από τότε που κατασκευάστηκε το θέατρο. «Βρεθήκαμε λοιπόν εξ αρχής μπροστά σε εντολή διακοπής εργασιών. Στη συνέχεια υπήρξε πλήρης αδυναμία συνεννόησης με τον τότε επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν σε κανένα αίτημα μας, γεγονός που γνωστοποιήσαμε – εγγράφως πάντα – στον Δήμο, επισημαίνοντας την πρωτοφανή αδράνειά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι από την αρχή ζητήσαμε μελέτη   στατικότητας, την οποία ουδέποτε παραλάβαμε».
 
Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η παραλαβή του έργου δεν έγινε ποτέ, ούτε η προσωρινή, ούτε η οριστική, παρά τις έγγραφες οχλήσεις του εργολάβου. Έγινε μόνον διοικητική παραλαβή προς χρήση από το ΔΗΠΕΘΕ την 22-06-2018 και το θέατρο άρχισε να λειτουργεί και να φιλοξενεί παραστάσεις το ίδιο καλοκαίρι, όπως έγινε και το 2019.
 
Παρακρατείται η εγγυητική επιστολή
 
Για την ιστορία, θυμίζουμε ότι στο μεταξύ γίνεται η αλλαγή σκυτάλης στη δημοτική αρχή, και τη Δημαρχία αναλαμβάνει η Μερόπη Υδραίου.
 
«Αφού προηγουμένως είχαμε ως εταιρεία οχλήσει εγγράφως το Δήμο για την παραλαβή του έργου, όταν παρήλθε το 15μηνο το Δεκέμβριο του 2019 ενημερώσαμε ότι το έργο έχει αυτοδικαίως παραδοθεί και παραληφθεί. Ταυτόχρονα ζητούσαμε την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, την οποία κρατούσε η Διευθύνουσα Υπηρεσία». Όπως επισημαίνει ο κ. Τρίαντος, «παρατύπως η εγγυητική επιστολή μέχρι σήμερα (21 μήνες μετά) δεν έχει επιστραφεί σε μας προκαλώντας αδικαιολόγητη δαπάνη σε βάρος μας».
 
Ετήσιοι έλεγχοι
 
Το σημείο –κλειδί στην υπόθεση πάντως είναι ότι ακόμα και μετά την επισκευή της, η εξ ολοκλήρου ξύλινη κατασκευή έχει ανάγκη ετήσιας συντήρησης και ελέγχου πριν από κάθε χρήση, πράγμα που ο ίδιος διαπίστωσε ότι δεν έχει γίνει. Εκτιμά μάλιστα ότι μια τέτοιου είδους συντήρηση δεν ξεπερνά το ποσόν των 2.000 ευρώ. «Το ξύλο ως υλικό έχει καλή συμπεριφορά, με την προϋπόθεση ότι συντηρείται σωστά, ιδίως σε τέτοιες συνθήκες υψηλής υγρασίας».
 
Οδηγίες συντήρησης
 
Μάλιστα η εργολήπτρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, είχε επισημάνει εγγράφως στην υπηρεσία και στο ΔΗΠΕΘΕ ότι η συγκεκριμένη κατασκευή έχει απόλυτη ανάγκη τακτικής συντήρησης και τακτικού ελέγχου με τις εξής συγκεκριμένες οδηγίες:

- Έλεγχος σήψης ξύλινων στοιχείων, λόγω της διαρκούς έκθεσης της
κατασκευής στις καιρικές συνθήκες.

- Αντενδείκνυται η απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των καθισμάτων,
διότι με την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των ξυλόβιδων στήριξής
τους δημιουργούνται «πληγές» στο ξύλο που επιτρέπουν την είσοδο νερού με
συνέπεια την σήψη και καταστροφή του. Επίσης, τα καθίσματα θα έπρεπε
να διατηρούν τα πώματα στεγάνωσης για επιπλέον προστασία από το
νερό.

- Σε τακτική βάση, είναι αναγκαία η συντήρηση όλων των ξύλινων επιφανειών με τρίψιμο, βάψιμο και βερνικάρισμα.

- Επούλωση τραυμάτων της ξύλινης σκηνής που αναπόφευκτα προκαλούνται από την τοποθέτηση των σκηνικών.

- Σφίξιμο στριφωνιών και βιδών συναρμογής των ξύλινων στοιχείων.

- Έλεγχος μεταλλικών στοιχείων σύνδεσης και στήριξης.

- Αποκλεισμός της πρόσβασης των επισκεπτών στο θέατρο.
 
Μετά από αυτοψία, η εταιρεία διαπιστώνει:

- Από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι οι έλεγχοι και οι αποκαταστάσεις γίνονται πλημμελώς από τους χρήστες.

- Αφαιρούνται και επανατοποθετούνται τα καθίσματα με μη ενδεδειγμένο τρόπο, που προκαλεί ζημιά στο ξύλο.

- Υπάρχουν σποραδικά σημεία της βάσης των ξύλινων πατημάτων που έχουν σαπίσει και έχουν σπάσει (ένα συγκεκριμένο σημείο), ενώ άλλα ξύλινα στηρίγματα χρειάζονται αντικατάσταση ή/και ενίσχυση.

- Στην ξύλινη σκηνή υπάρχουν παλιά τραύματα στο δάπεδο που δεν έχουν
διορθωθεί και επιτρέπουν την είσοδο νερού και την επέκταση της σήψης
κατά μήκος των σανίδων.

- Οι κερκίδες του θεάτρου είναι σε καθημερινή βάση υπαίθριο «γυμναστήριο» για αθλούμενους επισκέπτες του Mon Repos.

- Φαίνεται ότι ο χώρος των τουαλετών έχει υποστεί αδικαιολόγητα σοβαρές ζημιές.
 
Και τώρα;
 
Ο Νίκος Τρίαντος, εκτιμά ότι η κατασκευή μπορεί και σήμερα να επιδιορθωθεί με μικρό κόστος, και βέβαια να γίνεται ο ενδεδειγμένη ετήσια συντήρηση και έλεγχος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ε» στην πρόσφατη έκθεση της Πολεοδομίας δεν εντοπίστηκε πρόβλημα στατικότητας. «Εμείς ουδέποτε παραλάβαμε τη μελέτη που ζητήσαμε, και δεν γνωρίζω αν έχει γίνει» τονίζει. 
 
«Ωστόσο ως ανάδοχοι του έργου και ως Κερκυραίοι που επιθυμούμε τη λειτουργία του θεάτρου που μπορεί να είναι κόσμημα για την πόλη, έχουμε ήδη θέσει στη διάθεση του Δήμου την τεχνική μας υποστήριξη στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, μολονότι δεν έχουμε καμία επαφή με το έργο εδώ και 4 χρόνια (περαίωση των εργασιών 30-10-2017), κατά την κατασκευή έχουμε εφαρμόσει τη μελέτη και τις υποδείξεις της επίβλεψης, έχουμε τηρήσει τις προδιαγραφές του έργου, έχουμε εγγράφως καλέσει για την παραλαβή του έργου».
 
Πρόσφατα μάλιστα η εταιρεία έστειλε επιστολή στη Δήμαρχο, με την οποία της γνωστοποιεί αφενός ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαθέσει πλήρη φάκελο εργασιών και αφετέρου ότι είναι πρόθυμη να παράσχει τεχνική υποστήριξη, αν ζητηθεί. «Με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει σταθεί αδύνατον να επικοινωνήσω τηλεφωνικά» συμπληρώνει ο Νίκος Τρίαντος.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ