Συνολική Πρόταση για την Σχολική Στέγη της Κέρκυρας

Συνολική Πρόταση για την Σχολική Στέγη της Κέρκυρας

Γράφει ο Κώστας Βέργος, Οικονομολόγος, διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, πρώην δ/ντής 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Κέρκυρας

13
Απριλίου / 2021

Συνολική Πρόταση για την Σχολική Στέγη της Κέρκυρας
(υποβληθείσα και κατά το παρελθόν και αρμοδίως και δημοσίως)

Η σχολική στέγη στην πόλη της Κέρκυρας αποτελεί ένα από τα χρόνια προβλήματα του νησιού μας. Η πυκνοκατοίκηση της πόλης και η τοπική συνύπαρξη με το διαρκώς επεκτεινόμενο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατέστησαν το ζήτημα δυσεπίλυτο.

Όμως, οι απαρχαιωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στα έξι ΓΕΛ και στα δύο από τα τρία ΕΠΑΛ της πόλης, επιβάλλουν επείγουσες παρεμβάσεις και, επιπροσθέτως, δεν περιποιούν τιμή στην αισθητική ενός παιδαγωγικά σύγχρονου σχολείου.

Το σχολικό συγκρότημα Μαντουκίου – όπου στεγάζονται ένα Ημερήσιο ΕΠΑΛ, ένα Εσπερινό ΕΠΑΛ, ένα Εργαστηριακό Κέντρο, ένα ΙΕΚ και ένα ημερήσιο ΓΕΛ – παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διαπιστωμένα από τεχνική μελέτη (την μελέτη Αρμένη, συνταχθείσα σε συνεργασία με το Πανεπ. Πατρών) που εκπονήθηκε στο διάστημα 2008-2009 με εντολή της Νομαρχίας Κέρκυρας, επί νομάρχη Στέφανου Πουλημένου. Με βάση την μελέτη αυτή, που διαπίστωσε την προϊούσα διάβρωση στον φέροντα σιδηρούν εξοπλισμό, ανακοινώθηκε από τον τότε Περιφερειακό Διευθυντή (κ. Χρήστο Άνθη) ένα ποσό 3 εκατομμ. ευρώ για την ενίσχυση του εν λόγω εξοπλισμού. Η επόμενη κυβέρνηση, με τον επόμενο Περιφερειακό Διευθυντή (κ. Μάχο Γαβαλά), ανακοίνωσε 4 εκατομμ. για το συγκεκριμένο έργο. Το έργο δεν έγινε τελικώς. Η πρόταση σήμερα πρέπει να είναι ριζική και εκ βάθρων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα νέα δεδομένα.

Δίπλα στο 2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας (περιοχή Παγκρατέικα – μεταξύ νέων Δικαστηρίων και υπεραστ. ΚΤΕΛ) υπάρχει επαρκέστατος διαθέσιμος χώρος για την δημιουργία ενός campus τεχν. επαγγ. εκπ/σης (τ.ε.ε.), και κατ’ ακολουθίαν (στον επίσης επαρκή εναπομείναντα χώρο), ενός campus αθλοπαιδιών (που θα αφορά και τα σχολεία της τ.ε.ε. και την ευρύτερη περιοχή που είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή). Έτσι τα τρία ΕΠΑΛ και το Εργαστ. Κέντρο θα βρεθούν σε ένα προνομιακό ενιαίο χώρο, με τις οικονομίες κλίμακος ως προς την διαχείριση των εργαστηρίων και την απασχόληση των εκπαιδευτικών.  [Και με την γειτνίαση με το υπεραστικο ΚΤΕΛ (οι περισσότεροι μαθητές της τεε εξυπηρετούνται από το υπεραστικό ΚΤΕΛ) λύνεται κι ένα ακόμη πρακτικό πρόβλημα.]

Το σχολικό συγκρότημα Μαντουκίου θα πρέπει, αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά στα νέα κτήρια των Παγκρατέικων, να κατεδαφισθεί και στην θέση του να εγερθεί ένα νέο, σύγχρονων προδιαγραφών κτήριο για να φιλοξενήσει δύο ΓΕΛ της πόλης, αποσυμφορώντας έτσι το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα των ΓΕΛ, ώστε και αυτό με την σειρά του να μπορέσει τμηματικώς να επανασχεδιασθεί και ανακατασκευασθεί.

ΥΓ: Η προτεινόμενη περιοχή προς ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος της τεε (Παγκρατέικα) ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού διότι εκεί θα κατασκευαζόταν το περίφημο (μη βιώσιμο) Μέγαρο Μουσικής. Το έργο αυτό τελικώς ακυρώθηκε, αλλά έμεινε η περιοχή με ολοκληρωμένα (και πληρωμένα) τα τοπογραφικά και τις σχετικές εργασίες αρχαιολογίας. Η μεταφορά από το Πολιτισμού στο Παιδείας είναι ζήτημα διαδικαστικό.

Κώστας Βέργος
Υπηρετήσας επί 30 έτη την τεε και ως Δ/ντής επί 13 έτη στο 1ο και στο 2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας