Παρασκευή 24.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κοινό ψήφισμα στην Έ. Κουντουρά για την τουριστική εκπαίδευση

ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας
22 Φεβρουαρίου 2017 / 13:52

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κοινό ψήφισμά κατάθεσαν στο Υπουργείο Τουρισμού όλοι οι πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και τουριστικοί παράγοντες της Κέρκυρας για την αύξηση του ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας.

«Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, των Βουλευτών Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φωτεινής Βάκη και κ. Κωνσταντίνου Παυλίδη, της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Νικολέτας Πανδή, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων Νήσων Χρήστου Μωραΐτη, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας, της Συντονιστικής Επιτροπής ΑΝΕΛ Κέρκυρας, της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κέρκυρας και του Chef Club Κέρκυρας, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων Νήσων Χρήστου Μωραΐτη, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας, της Συντονιστικής Επιτροπής ΑΝΕΛ Κέρκυρας, της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κέρκυρας και του Chef Club Κέρκυρας, 

Απαιτούμε αύξηση των σπουδαστών και των τμημάτων του ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας και ισότιμη μεταχείριση – Περαιτέρω υποβάθμιση δεν είναι αποδεκτή

Η Κέρκυρα το 2016 φιλοξένησε πάνω από 2.000.000 επισκέπτες αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες οικονομίας για την χώρα μας. Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν  μια από τις τρεις νησιωτικές περιφέρειες στις οποίες ο τουρισμός συμβάλει στη δημιουργία του 50% του ΑΕΠ. Η άμεση  συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας αγγίζει το 50% έναντι 8% σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα, η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση ανέρχεται σε 17% στα Ιόνια έναντι 8,4% στην επικράτεια. 
Όμως, τα παραπάνω στοιχεία είναι ιδανικά μόνο ως προς τους αριθμούς, γιατί η πραγματικότητα όσο αφορά την τουριστική εκπαίδευση στο νησί μας είναι εντελώς διαφορετική. Την προηγούμενη πενταετία συστηματικά αποψιλώθηκε η τοπική Σχολή (ΙΕΚ Κέρκυρας) αφού έχασε σπουδαιότατης σημασίας τμήματα, πολύ βασικά για την αναβάθμιση του Κερκυραϊκού Τουριστικού προϊόντος, όπως οι ειδικότητες των Ξεναγών και Ζαχαροπλαστικού. Δεν έφτανε όμως αυτό, αλλά μειώθηκαν και αριθμητικά τα τμήματα που είναι κρίσιμα για πολλούς τομείς της τοπικής οικονομίας. Τμήματα όπως Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων. Επισημαίνουμε επίσης την κατάργηση της  επιμόρφωσης των επαγγελματιών (Μετεκπαίδευση).

Για όλα τα παραπάνω απαιτούμε να αντιμετωπίσετε τον Κερκυραϊκό Τουρισμό ισότιμα με άλλα τουριστικά νησιά όπως η Ρόδος καθώς και με άλλους μη τουριστικούς προορισμούς όπως το Άργος με Ι.Ε.Κ. που έχουν από οκτώ τμήματα ενώ εμείς αδικαιολόγητα περιοριζόμαστε στα μόνο πέντε τμήματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το 2016-2017 προβλέφθηκε αριθμός οκτώ ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το ΙΕΚ Κέρκυρας -κατεξοχήν τουριστική περιοχή της χώρας- ενώ για τη Ρόδο και το Ηράκλειο, επίσης παραδοσιακά τουριστικές περιοχές, προβλέφθηκαν 13 θέσεις εκπαιδευτικών για κάθε ΙΕΚ. Επιπλέον, για το ΙΕΚ Κέρκυρα προβλέφθηκαν συνολικά 50 θέσεις σπουδαστών για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017 ενώ για τα ΙΕΚ Τουρισμού της Ρόδου και του Ηρακλείου ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 125 θέσεις για κάθε πόλη, για το Άργος 100 θέσεις και για το Γαλαξίδι 60 άτομα.

Όσο για την ανάγκη αύξησης του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στο ΙΕΚ Κέρκυρας, τα στοιχεία των αιτήσεων μιλούν από μόνα τους: Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 έκαναν αίτηση 88 άτομα για το τμήμα Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων το οποίο μπορούσε να δεχτεί μόνον 25 σπουδαστές. Για το ίδιο τμήμα έκαναν αίτηση για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, 85 άτομα. Αναφορικά με το τμήμα Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις ήταν 169 για 50 θέσεις, αριθμός που μειώθηκε στις 25 για το 2016-2017 όταν οι αιτήσεις έφτασαν τις 172: Δηλαδή μόνο το 14,5% όσων κατέθεσαν αίτηση εισαγωγής μπόρεσαν τελικά να φοιτήσουν στο τμήμα.
 
 
Ζητούμε τη δικαιότερη κατανομή του υπάρχοντος συνολικού αριθμού ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, ώστε το ΙΕΚ της Κέρκυρας να αντιμετωπιστεί ισότιμα με τα ΙΕΚ άλλων περιοχών. Για να γίνει κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται συνολική αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών, επομένως δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κώλυμα.

Απαιτούμε την ίση μεταχείριση και ζητάμε τα εξής τμήματα:
1.      Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων Α΄ έτους: Δύο τμήματα συνολικά 50 ατόμων
2.      Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Α΄ έτους: Δύο τμήματα συνολικά 50 ατόμων
3.      Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας: Ένα τμήμα  συνολικά 25 ατόμων.
Τα πέντε καινούργια τμήματα Α΄ έτους, μαζί με τα ήδη υπάρχοντα (ένα τμήμα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων Β΄ έτους και ένα τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Β΄ έτους) είναι σε σύνολο επτά τμήματα για το σχολικό έτος 2017-2018, κάτι που ακόμα και έτσι υπολείπεται των άλλων Σχολών.

Προκειμένου να λειτουργήσουν για το 2017-2018 τα προαναφερθέντα τμήματα ο αριθμός των εκπαιδευτικών χρειάζεται να ανέλθει στα 10 άτομα, από τα έως τώρα οκτώ άτομα. Επιπροσθέτως χρειάζονται δύο διοικητικοί υπάλληλοι, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και τα απογευματινά τμήματα για την περίοδο 2017-2018. Σε αυτή την περίπτωση, οι εισακτέοι σπουδαστές θα ανέλθουν σε 125 άτομα, όπως στις άλλες μεγάλες τουριστικές περιοχές με ΙΕΚ Τουρισμού και δη με 10 εκπαιδευτικούς, λιγότερους από τις άλλες δύο πόλεις, το Ηράκλειο και τη Ρόδο».

Το παραπάνω ψήφισμα υπογράφουν:
·         Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέρκυρας
·         Φωτεινή Βάκη – Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ
·         Κωνσταντίνος Παυλίδης – Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ
·         Νικολέτα Πανδή – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
·         Χρήστος Μωραΐτης – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
·         Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας
·         Συντονιστική Επιτροπή ΑΝΕΛ Κέρκυρας
·         Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας
·         Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας
·         Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Κέρκυρας
·         Chef Club Κέρκυρας