Τρίτη 16.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κατά της απόφασης για νέα ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη προσφεύγουν πέντε δημοτικοί σύμβουλοι

Οικονομική Επιτροπή
28 Οκτωβρίου 2022 / 13:23

Zητούν να γίνει κριθεί παράνομη και να ακυρωθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεnτρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για νέα ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη για 2+1 χρόνια, προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση πέντε δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι πέντε σύμβουλοι ζητούν να γίνει κριθεί παράνομη και να ακυρωθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Την προσφυγή υπογράφουν η Φανή Τσιμπούλη, τακτικό μέλος της της Οικ. Επιτροπής, δημοτική σύμβουλος της παράταξης "Κέρκυρα να ζεις", ο Γιάννης Τριανταφυλλούδης, τακτικό μέλος της της Οικ. Επιτροπής, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης "Κέρκυρα να ζεις", ο Σπύρος Νεράντζης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και δημοτικός σύμβουλος Επικεφαλής της παράταξης "Η Κέρκυρα Ψηλα", η Μαρία Δρυ, δημοτική σύμβουλος, Επικεφαλής της παράταξης "Κέρκυρα 180"  και ο Γιώργος Καρύδης, δημοτικός σύμβουλος Επικεφαλής της παράταξης "Κερκυραϊκή Συμμαχία" 

Αφορά την απόφαση της 18ης Οκτωβρίου, που εγκρίθηκε  με πέντε έναντι τέσσαρων ψήφων και οι εργασίες θα αφορούν αποκομιδή 36.000 τόνων ΑΣΑ, αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση δορυφορικών απορριμματοφόρων, πλύση κάδων και χειρωνακτικό καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο έτη ή μέχρις εξαντλήσεων των 36.000 τόνων, με δυνατότητα παράτασης ενός έτου (δικαίωμα προαίρεσης). Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.347.728 ευρώ (με ΦΠΑ). 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ