Τρίτη 16.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Νέα εργολαβία απορριμμάτων μέχρι το 2025, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή
18 Οκτωβρίου 2022 / 17:14

Η νέα σύμβαση θα δεσμεύει και την επόμενη δημοτική αρχή - Προϋπολογισμός 7,3 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέα εργολαβία αποκομιδής απορριμμάτων, προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με ψήφους πέντε έναντι τεσσάρων. 

Υπερψήφισαν οι Μερόπη Υδραίου, Γιάννης Σερεμέτης, Νίκος Καλόγερος, Παναγιώτα Τζάννε, Βασίλης Μελίδης και καταψήφισαν οι Γιάννης Τριανταφυλλούδης, Φανή Τσιμπούλη, Σπύρος Βλάχος, Σπύρος Νεράντζης.

Σύμφωνα με την εισήγηση και σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί. Για αυτό το λόγο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να προβεί σε νέα ανάθεση υπηρεσίας τμήματος της αποκομιδής σε εξωτερικό συνεργάτη από τον Ιούνιο του 2023 που λήγει η υπάρχουσα υπηρεσία.

Οι εργασίες θα αφορούν αποκομιδή 36.000 τόνων ΑΣΑ, αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση δορυφορικών απορριμματοφόρων, πλύση κάδων και χειρωνακτικό καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο έτη ή μέχρις εξαντλήσεων των 36.000 τόνων, με δυνατότητα παράτασης ενός έτου (δικαίωμα προαίρεσης). Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.347.728 ευρώ (με ΦΠΑ). 

Διαφωνίες

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρέστησαν επιπλέον, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως επικεφαλής παρατάξεων, η Μαρία Δρυ και ο Γιώργος Καρύδης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας.  

Οι μέν εκπρόσωποι του Σωματείου υποστήριξαν ότι το προσωπικό του Δήμου επαρκεί για τις ανάγκες του χειμώνα, ενώ οι ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου μπορούν να καλυφθούν με έκτακτες συμβάσεις για το συγκεκριμένο διάστημα.

Ο Γιώργος Καρύδης διατύπωσε αντιρρήσεις ως προς την νομιμότητα και την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αντιρρήσεις επίσης διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση ως προς τη διάρκεια της νέας σύμβασης για δύο (συν ένα) χρόνια, που δεσμεύει και την επόμενη Δημοτική Αρχή, ενώ πρόταση για σύναψη σύμβασης ενός έτους δεν έγινε δεκτή.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ