Τρίτη 16.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η θέση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου για την νέα ανάθεση των απορριμμάτων σε ιδιώτη

Οικονομική Επιτροπή
20 Οκτωβρίου 2022 / 09:48

Αντίθετοι με την απόφαση της οικονομικής Επιτροπής «Γιατί δε χρειάζεται. Γιατί κοστίζει. Γιατί αποδείχθηκε οτι δεν βελτιώνει ούτε την εικόνα ούτε την ανακύκλωση»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπόμνημα κατέθεσε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ «Η Κέρκυρα», στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη, στην οποίαν αποφασίστηκε η νέα ανάθεση απορριμμάτων σε ιδιώτη μέχρι το 2025 (με δικαίωμα προαίρεσης ενός ακόμα έτους) (εδώ το σχετικό ρεπορτάζ της "Ε").

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου που παρέστησαν στη συνεδρίαση εναντιώθηκαν στην απόφαση, τεκμηριώνοντας την αντίθεσή τους στην συνέχιση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας, σε ιδιώτη. «Γιατί δε χρειάζεται. Γιατί κοστίζει.
Γιατί αποδείχθηκε οτι δεν βελτιώνει ούτε την εικόνα ούτε την ανακύκλωση» επεσήμαναν.

Το υπόμνημα του Συλλόγου

«Με την παρούσα επιθυμούμε να γνωρίσουμε στα μέλη του Οικονομικής Επιτροπής που καλούνται στις 18 Οκτωβρίου 2022 να εγκρίνουν των ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, εργασιών αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, αποκομιδής με δορυφορικά οχήματα στην παλιά πόλη και χειρωνακτικού καθαρισμού εξωτερικών χώρων, όλα στην Δημοτική ενότητα Κερκυραίων, τα ακόλουθα:

Α) ο Δήμος θα διαθέτει για το καλοκαίρι του 2023 και εφεξής τα ακόλουθα νέα απορριμματοφόρα, τα οποία τον καθιστούν αυτάρκη ως προς τον εξοπλισμό : o 1 απορριμματοφόρο 22 m3 o 8 απορριμματοφόρα 16 m3 o 4 απορριμματοφόρα 12 m3 o 2 απορριμματοφόρα 8 m3 o 6 ανοικτά απορριμματοφόρα 4m3 o 1 σάρωθρο & 1 καδοπλυντήριο

Β) Με την ανάθεση, τα νέα οχήματα δεν θα αξιοποιηθούν για το σκοπό που αγοράστηκαν και μέρος αυτών θα παραμείνει σε ακινησία και φθορά.

Γ) Ο δήμος διαθέτει επαρκές προσωπικό για την περίοδο Νοέμβριο έως Μάρτιο.

Δ) Όπως προκύπτει από το έγγραφο των υπευθύνων με ημερομηνία 18-11-2021 (φέρει 3 υπογραφές, χωρίς ονόματα και αρμοδιότητα), το οποίο χρησιμοποιεί ο αναπληρωτής δ/ντης της υπηρεσίας για να επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού, στην καθαριότητα έχουν δοθεί 83 άτομα, οδηγοί και εργάτες.

Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι, μέρος του προσωπικού που προσλήφθηκε εργάζεται σε γραφεία ή άλλες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου, καθότι ο αριθμός υπολείπεται τουλάχιστον κατά 20 άτομα.

Η Δ/νση Διοίκησης μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία των διορισμένων στην καθαριότητα. Σε κάθε περίπτωση το "κρυμμένο" προσωπικό πρέπει να εργαστεί για την θέση στην οποία προσλήφθηκε.

Ε) Οι ανάγκες καθαρισμού, οδοκαθαρισμού και βοηθητικών εργασιών καθαριότητας καλύπτονται επί σειρά ετών σε ικανοποιητικό βαθμό από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, επί 8μηνο, αρκεί βέβαια να το ζητήσει ο Δήμος. Χωρίς κόστος για τον δήμο.

ΣΤ) Ο ΟΕΥ προβλέπει την πρόσληψη 110 ΙΔΟΧ. Και οι μισοί από αυτούς να προσληφθούν από την καθαριότητα για 8μηνο, θα υπάρχει επάρκεια προσωπικού και το καλοκαίρι. Συνεπώς, η ανάθεση σε ιδιώτη και δέσμευση του Δήμου για 2 συν 1 χρόνια δεν χρειάζεται.

Βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό με 2.500.000 € το χρόνο, τριπλασιάζοντας το κόστος των συγκεκριμένων εργασιών που μπορούν άνετα να γίνουν από την υπηρεσία. Μην πιστέψετε το επιχείρημα ότι ο Δήμος θέλει τη σύμβαση με τον ιδιώτη για να οργανώσει την αποκομιδή της ανακύκλωσης.

Είδαμε πως λειτούργησε τα τελευταία 2 χρόνια, έχοντας εργολάβο. Με σωρούς σκουπιδιών, βρώμικους κάδους και καμία οργάνωση. Δηλώνουμε την αντίθεση μας στη συνεχιζόμενη απαξίωση και αποψίλωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Σας ζητάμε να λάβετε υπόψη σας τα πραγματικά δεδομένα και να μην εγκρίνετε την επιζήμια ανάθεση».

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ