Πέμπτη 23.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Επιστολή Μπιάγκη: Να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του λιμανιού της Λευκίμμης

Δημήτρης Μπιάγκης
21 Ιανουαρίου 2022 / 15:26

Επιστολή του βουλευτή Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Μπιάγκη προς τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, του Υπουργείου Ναυτιλίας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, που κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού, Ανάπτυξης, Οικονομικών και τους φορείς της Κέρκυρας, ο Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης, καταθέτει τις ενστάσεις του για το προτεινόμενο έργο στο λιμάνι της Λευκίμμης και ζητά να του γνωστοποιηθεί η σχετική γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας γι’ αυτό.

«Κοινή πεποίθηση όλων των φορέων της περιοχής είναι η αναγκαιότητα αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών και υπηρεσιών του λιμένα της Λευκίμμης…», αναφέρει στην επιστολή του ο Βουλευτής και συνεχίζει: «…με την προϋπόθεση όμως ότι θα εξυπηρετούνται επαρκώς οι αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου και κυρίως η απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων της ακτοπλοΐας, του θαλάσσιου τουρισμού και της αλιείας και εν γένει θα διασφαλίζεται η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, τόσο της περιοχής της νότιας Κέρκυρας όσο και ολόκληρης της νήσου».

Ο Βουλευτής ζητά από την Γενική Γραμματεία να μάθει αν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά επί της πρότασης  αξιοποίησης του λιμένα Λευκίμμης που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και αν ναι, πως την αξιολογεί σε σχέση, αφενός με την εθνική λιμενική πολιτική της χώρας (αν υφίσταται τέτοια) και αφετέρου με την προβλεπόμενη, από την παράγραφο 6α του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993 (Α’ 118), όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4582/2018 (Α’ 208), αρμοδιότητα υποχρέωσης παροχής γνωμοδότησης σε περιπτώσεις όπως αυτές που αφορούν στην εν λόγω πρόταση τροποποίησης της χωροθέτησης τουριστικού λιμένα.

Ο Βουλευτής καταλήγει: «Η Γενική Γραμματεία Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής οφείλει να λάβει υπόψη τις εύλογες ανησυχίες αλλά και στοιχειοθετημένες προτάσεις της περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών και οικονομικών φορέων της νότιας Κέρκυρας. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε την ευημερία, την ανάπτυξη και το δημόσιο συμφέρον στην περιοχή».