Γιατί ο Δήμος Κέρκυρας δεν συναινεί στο έργο της Ανουντσιάτας

Γιατί ο Δήμος Κέρκυρας δεν συναινεί στο έργο της Ανουντσιάτας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του κωδωνοστασίου, ούτε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, εξηγεί ο Δήμος σε εκτενή ανακοίνωσή του.

24
Φεβρουαρίου / 2017

Με αφορμή τις συζητήσεις για το θέμα του έργου «Συντήρησης και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι.Ν.Ευαγγελίστριας «Annunziata» στην Κέρκυρα» και προκειμένου να υπάρξει σφαιρική ενημέρωση για τη διαδικασία εξέλιξης και τα προβλήματα του έργου, ο Δήμος Κέρκυρας γνωστοποιεί τα παρακάτω:
 
Ο Δήμος Κέρκυρας με ικανοποίηση χαιρέτησε πριν από περίπου δύο χρόνια τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι.Ν. Ευαγγελίστριας «Annunziata» στην Κέρκυρα», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Όπως όμως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, το συγκεκριμένο έργο αφορούσε, στο  συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του, εργασίες κατασκευής ενός μεγάλου μεταλλικού ικριώματος το οποίο θα σκέπαζε  το κωδωνοστάσιο και ένα μεγάλο τμήμα του περιβάλλοντα χώρου.

Σε συνέχεια ενεργειών του Δήμου,  το Υπουργείο Πολιτισμού δέχτηκε να μην ξεκινήσει την κατασκευή του παραπάνω ικριώματος και να προχωρήσει στην αναθεώρηση της μελέτης, ώστε να μειωθεί σημαντικά το μέγεθός του και να ενταχθούν στο έργο και εργασίες αποκατάστασης του κωδωνοστασίου.
Mε αφορμή την αίτηση  της αναδόχου του έργου προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας (52146/28-09-2016) με την οποία ζητήθηκε μία σειρά αδειών για είσοδο και παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο γύρω από το κωδωνοστάσιο αλλά και σε συνέχεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Παλιού Δημαρχείου (San Giacomo) με τους επιβλέποντες μηχανικούς της Δ.Α.Β.Μ.Μ. και την ανάδοχο του έργου κα Μαρία Βλασσοπούλου (27/09/2016) ο Δήμος διαπίστωσε τα εξής :

1.  Η αναθεωρημένη μελέτη ελάχιστα μείωνε το μέγεθος του μεγάλου μεταλλικού ικριώματος, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης του κωδωνοστασίου περιορίζονταν σε πολύ λίγες και όχι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σώμα του.
2.  Δεν εξασφαλιζόταν, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργολαβίας, η συνολική αποκατάσταση του κωδωνοστασίου και η απομάκρυνση του τεράστιου μεταλλικού ικριώματος, το οποίο θα επηρεάζει ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης μας όπου πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο ανάπλασης.
3.  Η κατασκευή του μεταλλικού ικριώματος θα επηρεάσει τέσσερις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και στεγάζονται σε κτήρια γύρω από το κωδωνοστάσιο.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Δημοτική Αρχή εξέφρασε τον προβληματισμό της προς τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για τα εξής σημαντικά θέματα :
1. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η αναγκαιότητα του μεγάλου μεταλλικού ικριώματος και έχει προκύψει από τεκμηριωμένη μελέτη της στατικής επάρκειας του κωδωνοστασίου;
2. Έχουν γίνει οι σχετικές προκαταρκτικές μελέτες (γεωτεχνική μελέτη, εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής των υλικών, έλεγχος των στοιχείων της θεμελίωσης κλπ), που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις σχετικές μελέτες στατικής επάρκειας του κωδωνοστασίου και για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή ικριώματος για την ολοκλήρωσή τους;
3. Έχει γίνει σχετική γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για τη τεκμηρίωση των παραδοχών της στατικής μελέτης του μεταλλικού ικριώματος;
4. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συνολικής αποκατάστασης του κωδωνοστασίου και της απομάκρυνσης του μεταλλικού ικριώματος;
5. Έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν στον κοινόχρηστο χώρο και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους;
6. Έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για την πιθανή αποζημίωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων που στεγάζονται και λειτουργούν στα κτήρια γύρω από το κωδωνοστάσιο;
7.Έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για τη μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας και την αποκατάσταση των ζημιών που πιθανόν θα προκληθούν κατά τις εργασίες θεμελίωσης των υποστυλωμάτων του ικριώματος και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους; Να επισημάνουμε ότι οι εργασίες θεμελίωσης απαιτούν την κατασκευή μικροπασάλων σε βάθος δέκα μέτρων σε πολλαπλά σημεία του κοινόχρηστου χώρου.
 
Στα παραπάνω ερωτήματα ο Δήμος Κέρκυρας ουδέποτε έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις  από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αντίθετα η Δ.Α.Β.Μ.Μ. προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη εκπόνησης της Β΄ Φάσης της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου στο Δήμο μας.
 Ο Δήμος Κέρκυρας όμως ουδέποτε συναίνεσε στην εφαρμογή μιας μελέτης σε δύο φάσεις όπου η πρώτη φάση δεν ολοκληρώνει την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, ενώ δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου, την απομάκρυνση του ικριώματος και την επισκευή  των ζημιών που θα προκληθούν στον κοινόχρηστο χώρο. 

Θα πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι όπως φαίνεται και από το υπ΄αριθμ. 43/21-10-2016 έγγραφο της αναδόχου του έργου κας Μαρίας Βλασσοπούλου το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κέρκυρας, (α.π. Δήμου Κέρκυρας 57535/26-10-2016) προκύπτουν πλήθος θεμάτων για την υφιστάμενη μελέτη, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργολαβίας (π.χ. «Κατά την πρόσφατη μετάβασή μας στην Κέρκυρα διαπιστώσαμε ότι, οι υποκείμενες του δαπέδου εργασίας, ιδιοκτησίες, ανήκουν σε ιδιώτες και η κατώτατη στάθμη του Κωδωνοστασίου επί της οδού Μοντσενίγου αποτελεί ιδιόκτητη αποθήκη. Οι πάσης φύσεως σχετικές ενέργειες λοιπόν βρίσκονται στην σφαίρα ευθύνης του ΚτΕ» …. «Ο δε μεταλλικός φορέας, τοποθετείται σε οριζόντια απόσταση στις στάθμες εργασίας 0,60m και στην ανώτατη στάθμη 1,00m, αποστάσεις απαράδεκτες από τον Κανονισμό για εργασίες σε Ικριώματα» …   «Επιμένουμε πάντοτε ότι το ποσό που έχει απομείνει στα απρόβλεπτα δεν επαρκεί για όσα προαναφέραμε με προφανή κίνδυνο μη ολοκλήρωσης του συμβατικού μας αντικειμένου» … «Το ότι αναγράφετε ότι δεν προηγήθηκε γεωτεχνική μελέτη δεν δικαιολογεί την μη αναγκαιότητα αυτής.» … «Έλεγχος θεμελίωσης επιβάλλεται να προηγηθεί των συμβατικών μας εργασιών αφού αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί υπάρχοντος του φορέα.» … «Η ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένης μελέτης ανάδειξης του μνημείου, παρότι μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, δεν μας δίνει το δικαίωμα να εκφράσουμε τις απόψεις μας διότι η σύμβαση μας αντιμετωπίζει αποκλειστικά και μόνο την εξωτερική παρειά της λιθοδομής του Κωδωνοστασίου.» … «Η περίφραξη τέλος του εργοταξιακού χώρου δεν μπορεί να αφορά την περιοχή των ανασκαφικών τομών, αλλά σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία θα περιλαμβάνει την περίμετρο των υποστυλωμάτων και των θεμελίων τους και θα απομακρυνθεί από εμάς με το πέρας των εργασιών.»).  

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι ο Δήμος μας δεν μπορεί να συναινέσει στην εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας ακόμα και μετά την καθυστερημένη αποδοχή από την πλευρά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας της ευθύνης για την εκπόνηση της μελέτης της Β΄ Φάσης (έγγραφο υπ΄αριθμ. 64/12-01-2017) αφού :
Δεν ολοκληρώνει την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου.
Προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον κοινόχρηστο χώρο και προβλήματα λειτουργίας σε επιχειρήσεις πολιτών μας.
Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, για την αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν στον κοινόχρηστο χώρο και για την απομάκρυνση της ογκώδους κατασκευής του ικριώματος.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Δήμος αντιμετώπισε το θέμα της Annunziata με την απαραίτητη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας του μνημείου. Για το λόγο αυτό, ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η παρούσα δημοτική αρχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.  Αρνήθηκε, όμως, να συναινέσει,  χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις,  σε μιαν εργολαβία  που δεν αφορούσε  τη συνολική ολοκλήρωση του έργου αλλά, αντιθέτως, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να αποτελεί μιαν ανοικτή πληγή στην καρδιά της πόλης για άγνωστο χρονικό διάστημα.  Η Κέρκυρα ταλαιπωρείται ήδη πολλά χρόνια από ημιτελή και προβληματικά στην εκτέλεσή τους δημόσια έργα.

Ο Δήμος Κέρκυρας παραμένει διαθέσιμος να συμβάλει, στo πλαίσιo  συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στo  πλαίσιo  των δυνατοτήτων του,  στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης μιας φάσης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, η οποία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα προβλέπει τη συνολική ολοκλήρωση του έργου.