Μπιάγκης: Ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των ναύλων της ακτοπλοΐας

Μπιάγκης: Ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των ναύλων της ακτοπλοΐας

ΑΘΗΝΑ. Ερώτηση στους αρμόδιους Υπουργούς Ναυτιλίας και Οικονομικών

05
Απριλίου / 2022

κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής  Δημήτρης Μπιάγκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Χρήστος Γκόκας και Ευαγγελία Λιακούλη: «Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέχεται, αν όχι ενισχύει, τις μονομερείς και ασύδοτες αυξήσεις των λιμενικών τελών από ορισμένους Οργανισμούς Λιμένα και δεν ενδιαφέρεται να εφαρμόσει έναν ομοιόμορφο, δίκαιο και αναλογικό τρόπο καθορισμού των λιμενικών τελών πανελλαδικά, ενώ οι όποιες μειώσεις στο Φ.Π.Α. των εισιτηρίων είναι περιστασιακές και ανεπαρκείς, με επίσης αρνητικές συνέπειες στις διαμορφούμενες τιμές των εισιτηρίων», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι βουλευτές στην ερώτηση.

Δεδομένου ότι, η ακτοπλοΐα είναι βασική υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, εξυπηρετώντας, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και  τη συνοχή των νησιών της χώρας μας,
Δεδομένου ότι, το τελευταίο κυρίως διάστημα παρατηρούνται συνεχείς και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στις τιμές των ναύλων της ακτοπλοΐας, με δυσμενείς συνέπειες για τη συνοχή των νησιών μας και την εθνική μας οικονομία, κυρίως σε ότι αφορά στον τουρισμό,
Δεδομένου ότι, δεν υφίσταται σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο και τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των τιμών των ναύλων της ακτοπλοΐας,
Δεδομένου ότι, η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου, θα μπορούσε να ενισχυθεί και επεκταθεί περαιτέρω και σε άλλους δυνητικούς δικαιούχους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή  προγράμματος επιδότησης της τιμής των εισιτηρίων όλων των επιβατών ανεξαιρέτως στο πλαίσιο ενίσχυσης της νησιωτικής οικονομίας,
Δεδομένου ότι, η δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση των πλοίων, μέσω βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ,
Δεδομένου ότι, η ανταγωνιστικότητα και η τουριστική δραστηριότητα των νησιών μας έχει πληγεί ιδιαίτερα και δυσανάλογα με άλλες περιοχές της χώρα μας από την πανδημία, με ενδεχόμενη επιδείνωση λόγω και των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και ως εκ τούτου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  1. Είναι στις προθέσεις σας η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που αφορά στον έλεγχο των τιμών των ναύλων, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αύξησή τους και η εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης των μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών;
  2. Είναι στις προθέσεις σας η ενίσχυση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, τόσο σε ότι αφορά στα διατιθέμενα ποσά, όσο και στην επέκταση πλήρους εφαρμογής του αφενός στους δυνητικά δικαιούχους όλων των νησιών (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) καθώς και σε άλλες κατηγορίες ναύλων, όπως τα οχήματα ή ακόμη και στο σύνολο των επιβατών, ώστε να ενισχυθεί η συνοχή των νησιών και η τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα υπό τις αρνητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία;
  3. Είναι στις προθέσεις σας η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση των πλοίων, μέσω βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αυξανόμενων ναύλων και των αναμενομένων χαμηλών ποιοτικών επιδόσεων της ακτοπλοΐας, λόγω κυρίως της αύξησης των καυσίμων;
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
            Δημήτρης Μπιάγκης
           
 
            Κώστας Σκανδαλίδης
           
           
Βασίλης Κεγκέρογλου
 
 
Χρήστος Γκόκας
 
 
Ευαγγελία Λιακούλη