7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας – Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του Πρόγραμμα ASOC

7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας – Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του Πρόγραμμα ASOC

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της δράσης «At the School of Open

18
Φεβρουαρίου / 2020

Cohesion (ASOC)» και χρειάζεται τη βοήθειά σας για να επιτύχει τους στόχους του!
Η πιλοτική δράση «At the School of Open Cohesion (ASOC αποτελεί επικοινωνιακή ενέργεια με τη μορφή εκπαιδευτικού προγράμματος που καταλήγει σε διαγωνιστική διαδικασία μέσα από την οποία μια σχολική ομάδα από κάθε Περιφέρεια θα βραβευτεί. Στόχος της δράσης είναι η γνωριμία και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά  μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ.  
Το 7ο Γυμνάσιο συμμετέχει στην παραπάνω δράση με την ομάδα του που ονομάζεται «CFU_Brussailors». Περισσότεροι από 20 μαθητές εργάζονται εκτός σχολικού προγράμματος με ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον! Το επιλεγμένο θέμα τους; Η κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου του  4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας! Είναι το Λύκειο στο οποίο θα φοιτήσουν οι μαθητές τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο γι αυτούς ώστε να μελετήσουν και να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου και να συμμετέχουν σε επικοινωνιακές δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών. Χρειάζονται λοιπόν  τη βοήθεια όλων μας ώστε να καταφέρουν να επικοινωνήσουν τη δράση αυτή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Προτρέπουμε όλους τους συμπολίτες μας, να  ακολουθήσουν την ομάδα των μαθητών μας στα  κοινωνικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει ενισχύοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δράση τους!
 
facebook: https://www.facebook.com/CFUBrussailors
 
twitter: https://twitter.com/CBrussailors
 
instagram: https://www.instagram.com/cfu.brussailors
 

Ελένη Κορωνάκη