Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Π.Πόλης για το Εργαστήριο του Ο.Λ.ΚΕ.

Κυκλοφοριακό, υποδομές, έλλειψη ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης, αλλά και παγκοσμίου βεληνεκούς εκδηλώσεων, μερικά από τα θέματα που έθιξε στο Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού, που διοργάνωσε ο Ο.Λ.ΚΕ., ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

18
Φεβρουαρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή στο πρόσφατο Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την Κρουαζιέρα και τις θέσεις του Συλλόγου, που εκφράστηκαν από τον εκπρόσωπό του, Α. Μυρίλλα, εξέδωσε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέκυρας.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας για το Εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Φεβρουαρίου από τον Ο.Λ.ΚΕ., σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών & Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναφέρει:

«Ο εκπρόσωπος του συλλόγου, Α.Μυρίλλας, ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων μεταξύ των οποίων:

• Το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο υποβαθμίζει την ζωή όλων των κατοίκων στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας.

• Την έλλειψη υποδομών για τους επισκέπτες της κρουαζιέρας όπως υποδομές πρόσβασης.

• Την έλλειψη εναλλακτικών διαδρομών με κατάλληλη σήμανση στο ιστορικό κέντρο, καθώς και την έλλειψη βασικού προορισμού με την μη ανάδειξη των οχυρώσεων των παλαιού και νέου φρουρίου, των υπόγειων στοών, καθώς και του υπολοίπου αρχιτεκτονικού συνόλου και όχι μόνον αυτού στον άξονα Λιμάνι – Λιστόν.

• Την μη ύπαρξη ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης για την παλαιά πόλη όπως ένας νέος ολοκληρωμένος κανονισμός αστικής λειτουργίας, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής κλπ.

• Επίσης ετέθη υπόψη των παρευρισκόμενων η περιορισμένη φέρουσα ικανότητα της παλαιάς πόλης και ανεδείχθη το γεγονός της άφιξης πολλών κρουαζιερόπλοιων ταυτόχρονα,με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση του ιστορικού κέντρου, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκωνκαθώς και την ύπαρξη πολλών αρνητικών σχολίων από τους επισκέπτες, γεγονός που δυσφημεί τον τόπο μας.

• Τέλος η έλλειψη ειδικών εκδηλώσεων μεγάλου βεληνεκούς,περιορίζει το τουριστικό προϊόν και δεν αναδεικνύει την ίδια την πόλη ως πόλη μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και ως παγκόσμιο προορισμό.

Ο Σύλλογος αναμένει την έκδοση των συμπερασμάτων του Εργαστηρίου και υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι το ιστορικό κέντρο κατοικείται».