Την Παρασκευή 31 Γενάρη συνεδριάζει η ΠΕΔ-ΙΝ

Την Παρασκευή 31 Γενάρη συνεδριάζει η ΠΕΔ-ΙΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Γενάρη στις 14:00 η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

29
Ιανουαρίου / 2020

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:
 
1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής
    Αυτοδιοίκησης.
    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
2. Ενημέρωση για την πρόσκληση “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Υποδομές Μεταφορών,
    Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” 14B.6a.27.2  «Δράσεις
    ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς
    απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων
    Νήσων και Βορείου Αιγαίου»
    Εισηγητές: Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών ΕΕΤΑΑ για την Περιφέρεια Ιονίων
                        Νήσων
    Κατερίνα Τάσση,  Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
    Γεωργία Θεοχαροπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός
    Ταβουλάρης Ανδρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός
 
3. Αρμοδιότητες στο νησιωτικό χώρο – Πολιτική προστασία και νησιωτικότητα.
    Εισηγητής: Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου, Μέλος Δ.Σ.
                        ΠΕΔ-ΙΝ
 
4. α) Στήριξη νεοσύστατων Δήμων.
    β) Μελέτη-Σχέδιο κατανομής κάθε στήριξης αναλογικά σε όλους τους Δήμους της
    Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
    Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης  Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,    Μέλος Δ.Σ.
                        ΠΕΔ-ΙΝ
 
5. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
    Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
6. Συνεργασία με ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των Δήμων Ιονίων Νήσων-Υλοποίηση
    Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ-ΙΝ και ΕΕΤΑΑ.
    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
7. α) Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και   
        Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης
    β) Οργάνωση και μηχανοργάνωση υποστηρικτικών υποδομών της Οικονομικής
        Υπηρεσίας της ΠΕΔ-ΙΝ.
    Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &        
                         Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ
 
8. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
    α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»-
         Προγραμματισμός Δράσεων  
    β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»-
         Προγραμματισμός περιοδικών Εκθέσεων
    γ) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
    Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της    
                          ΠΕΔ-ΙΝ
 
9. α)  Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση     
          Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εφαρμογή
          Ψηφιακής Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
          2014-2020.
    β)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ.
         πρωτ. 1202-13/12/2019 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB» με τίτλο:   
         «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας   
         INTERREG  V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».
    γ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων
         της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 755-28/08/2019 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB»
         με τίτλο: «Υπηρεσίες Κατάρτισης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής
         Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».
    δ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων
         της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 801-26/11/2018 σύμβασης  για το Έργο «CRAFT LAB»
         με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,
         στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC
         «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
    ε)   Έγκριση 2ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων
          της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 884-21/10/2019 σύμβασης για το Έργο «CRAFT LAB»
          με τίτλο: «Εξοπλισμοί Εργαστηρίων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής    
          Συνεργασίας INTERREG  V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».
    στ) Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων
          της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 682-01/08/2019 σύμβασης  για το Έργο «4PLUS» με τίτλο:
          «Προμήθεια ενός GIS Enabled Making Decision Platform», στο πλαίσιο του
          Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα –   
          Αλβανία 2014-2020».
    ζ)   Έγκριση Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών για το Έργο CRAFT LAB
          i)  Προμήθεια προθηκών προβολής των προϊόντων των εργαστηρίων 4.000€
          ii) Προμήθεια προωθητικού υλικού 4.000€
    η)  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων
      υπηρεσιών τεκμηρίωσης και υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου   
      «CULTURALION», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
      Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της   
                         ΠΕΔ-ΙΝ
 
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020
     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     
                           Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
11. Έγκριση αδειών προσωπικού άνευ αποδοχών
      Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     
                           Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
12. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
      Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 
13. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
      Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     
                            Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
14. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
      σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
15. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
16. Λοιπά θέματα 
 
 
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
Αλέξανδρος Παρίσης