Άνω του 60% η ανακύκλωση στο Πράσινο Σημείο Αρίλλα της βόρειας Κέρκυρας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Αρίλλα υποστηρίζει ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει την δυνατότητα να γίνει αυτόνομος στην διαχείριση των αστικών αποβλήτων, με προοπτική Δήμου Zerowaste

28
Ιανουαρίου / 2020

ΑΡΙΛΛΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα του Πράσινου Σημείου Αρίλλα, σύμφωνα με επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρηματιών της περιοχής προς τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας. Υποστηρίζοντας ότι η περιοχή τους έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτόνομα τα δικά της σκουπίδια, οι επιχειρηματίες δίνουν στοιχεία για το έτος 2019, αποτυπώνοντας τη σημερινή κάτασταση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  Κομποστοποίηση εστιατορίου
Η επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρηματιών 
Προς: Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γεώργιο Μαχειμάρη
Κοιν: Μέλη του Δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας

Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΡΙΛΛΑ  2019
Υπολογισμός σε αριθμούς:
Ο πληθυσμός της Κέρκυρας είναι 102.000, το ετήσιο  Σύνολο των Αστικών  Στερεών Αποβλήτων  (Α.Σ.Α.)  είναι 67.000 τόνοι. Διαιρούμενο με το σύνολο του πληθυσμού έχουμε 656 κιλά ανά κάτοικο ετησίως.
Στον Αρίλλα έχουμε  400 μόνιμους κατοίκους που παράγουν κατά μέσο όρο ( 400Χ656) 262 τόνους το χρόνο.
Στην ανακύκλωση του Αρίλλα το 2019 μετρήσαμε το σύνολο των 162 τόνων σε υλικά που  έγινε αποτροπή της διάθεσής τους στο ΧΥΤΑ με τις δράσεις που καθόρισαν οι κανόνες που μόνοι μας θέσαμε. Αυτό μας δίνει ένα ποσοστό της τάξεως του 63% την στιγμή που οι Δήμοι στην Κέρκυρα παλεύουν να κάνουν από 2% έως 15%.

Λεπτομερώς τα υλικά που ανακυκλώθηκαν:

Οργανικά  - κομπόστ   - 50 τόνοι .  Χαρτί- χαρτόνι  - 30 τόνοι.  Πλαστικά  - 20 τόνοι. Μέταλλα + ηλεκτρικές συσκευές - 15 τόνοι. Γυαλί  - 50 τόνοι . Σύνολο: 165 τόνοι
Ποσοστό   επί του συνόλου Α.Σ.Α. του Αρίλλα 63%           
Ρούχα- βιβλία – έπιπλα – μπαταρίες – λαμπτήρες –στρώματα δεν υπολογίστηκαν .                                                                            
 
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑΣ”

Εφαρμόστηκε σε ήπια ανεπτυγμένη τουριστική – αγροτική περιοχή με 400 μόνιμους κατοίκους και τουριστική δυναμικότητα 1.300 κλινών περίπου  .
Αποτέλεσμα: Παραδειγματική καθαριότητα στην Περιοχή και 63% ποσοστό ανακύκλωσης επί του συνόλου των απορριμάτων.
Άμεση αποτελεσματικότητα: Μέσα σε έναν μήνα λειτουργίας είχαμε πλήρη ανάπτυξη της απόδοσης 63% με αυτοτελή μέσα, Συμμετοχή του δήμου μόνο στην αποκομιδή των Σύμμεικτων του πράσινου κάδου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  1. Κομποστοποίηση στην πηγή ( στο χωριό ) μειώνει κατά 30%- 35% τον όγκο και το βάρος των Α.Σ.Α. Άμεσα χωρίς κανένα κόστος. Οι πολίτες ή ο δήμος παράγουν λίπασμα για τα δέντρα και τους κήπους.
  2. Ανακύκλωση στην πηγή – πράσινο σημείο στην περιοχή το οποίο συγκεντρώνει όλα τα υλικά προς ανακύκλωση και όλα τα ογκώδη. Άμεσα μπορεί να συγκεντρώσει το 30%- 45% των Α.Σ.Α.
  3. Διαχείριση του πράσινου κάδου ( του υπολείμματος) . Κάθε πολίτης- οικισμός – συνοικία- γειτονιά  είναι υπεύθυνος για την  χωροθέτηση και καθαριότητα  του πράσινου κάδου.
 
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με πληθυσμό 17.000 κατοίκους παράγει ετησίως περίπου 11.000 τόνους Α.Σ.Α.  ( 17.000 κάτοικοι Χ 656kg)
Με 80% αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης ( βλέπε παράδειγμα Αρίλλα. 30%-35%, κομποστοποίηση  και 30%-45% ανακύκλωση) θα παράγει περίπου 2.239 τόνους υπόλειμμα το χρόνο, δηλαδή 6 τόνους την ημέρα ή 45.000 τόνους σε 20 χρόνια.
Για την διαχείριση του υπολείμματος υπάρχουν δυο τρόποι 1. Ταφή 2. καύση ( με σύγχρονες τεχνολογίες) .
 
Κομποστοποίηση στην πηγή από εστιατόριο της περιοχής


Συμπέρασμα:
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει την δυνατότητα να γίνει αυτόνομος στην διαχείριση των Α.Σ.Α. και με προοπτική Δήμου Zerowaste όπου θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί πολύ εύκολα τα ευρωπαϊκά  χρηματοδοτικά προγράμματα - εργαλεία που για τέτοιους σκοπούς προωθούνται ΑΠΛΟΧΕΡΑ και θα προσφέρουν όχι μόνο βοήθεια στην λύση αλλά και παγκόσμια προβολή της βόρειας Κέρκυρας ως τουριστικός προορισμός.
 
Οι συντονιστές του Προγράμματος 'Καθαρός Αρίλλας”
Κούρκουλος Δημήτρης,
Παπαδόπουλος Ιωάννης