Άμεσα δημοπρατεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες

Άμεσα δημοπρατεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες

ΡΟΔΟΣ. Στην άμεση καθαίρεση της γέφυρας του ποταμού Μάκαρη στο Χαράκι, λόγω του κινδύνου κατάρρευσης και του υπολοίπου τμήματος, στην αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο του νησιού, καθώς και στην αποκατάσταση των καταστροφών από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τη Ρόδο στις 5 και στις 25 Νοεμβρίου 2019, προχωρά χωρίς καθυστέρηση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

03
Δεκεμβρίου / 2019

Για το λόγο αυτό, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Δευτέρα, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, που συνήλθε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε πίστωση συνολικού ύψους 3,5 εκατ. €, για τα παραπάνω έργα, ενώ προέβη και στην έγκριση των όρων των σχετικών διαγωνισμών.
Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, ενέκρινε τους όρους δύο διαγωνισμών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση των έργων “Καθαίρεση της κατεστραμμένης γέφυρας Μάκαρη επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου”, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ) και “Κατεπείγουσες Επεμβάσεις Αποκατάστασης Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Καμείρου και Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου”, προϋπολογισμού 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ).

δημοκρατική