Τετάρτη 29.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η WATT ΑΕ προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Αποκατάσταση ΧΥΤΑ
22 Μαρτίου 2024 / 11:41
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Η εργολαβία στο σύνολό της, έχει χρόνο ολοκλήρωσης τους έξι μήνες από την συμβασιοποίησή της

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη μεταφορά και ενσωμάτωση των χύδην και δεματοποιημένων απορριμμάτων εντός των κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου από το οικόπεδο που θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δυο προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και το 1ο πρακτικό για την υπηρεσία με τίλο «Αποκαταστάσεις ζημιών - καταστροφών και άρση επικινδυνότητας στις υποδομές του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας», εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Φορέα στην πρώτη του συνεδρίαση, υπό τη νέα του σύνθεση, στις 8 Μαρτίου και αναρτήθηκε προ ημερών στη Διαύγεια.

Ειδικότερα, βάσει της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, στο επόμενο στάδιο, που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών προκρίθηκε η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δ.τ. «WATT AΕ)», ενώ αποκλείστηκε η δεύτερη υποψήφια εταιρεία για την ανάληψη του έργου, η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ)», λόγω ελλείψεων στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι και οι δυο αυτές εταιρείες λαμβάνουν μέρος, ως μέλη ενώσεων εταιρειών και στον διαγωνισμό για το έργο της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας, ο οποίος ωστόσο έχει «παγώσει» από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αρχικά λόγω της κατάθεσης προδικαστικών προσφυγών και από τις τρεις ενδιαφερόμενες ενώσεις εταιρειών (η κάθε μια για του δικούς της λόγους) στην ΑΕΠΠ, η οποία τις έκανε όλες αποδεκτές, με αποτέλεσμα οι οικονομικοί φορείς στη συνέχεια να προσφύγουν στο ΣτΕ κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο την προσεχή Τρίτη 26 Μαρτίου και η απόφασή του, που αναμένεται μετά από 30 ημέρες περίπου, θα κρίνει την τύχη του διαγωνισμού.
    
Τι εργασίες θα γίνουν

Όσον αφορά το έργο της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά και ενσωμάτωση 90.000 m3 απορριμμάτων, εκ των οποίων 80.000 χύδην και 10.000 δεματοποιημένων, εντός των κυττάρων ΧΥΤΑ Κέρκυρας, από το οικόπεδο που προορίζεται για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας.

Εκεί είχαν εναποτεθεί προσωρινά σε διάφορες χρονικές περιόδους κατά το παρελθόν, ωστόσο καθότι καμία ενέργεια δεν έγινε για την απομάκρυνσή τους, εξελίχθηκαν τελικά σε μια χρόνια ανοιχτή «πληγή».

Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου, θα εκτελεστούν εργασίες για τη διασφάλιση της ευστάθειας του απορριμματικού αναγλύφου για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ΧΥΤΑ. Η εργολαβία στο σύνολό της, έχει χρόνο ολοκλήρωσης τους έξι μήνες από την συμβασιοποίησή της.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ύψους 1 εκατ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για φυσικές καταστροφές (Μπάλλος), όπως και περιβαλλοντική άδεια.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε περιοδικά της συμπρωτεύουσας και στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος». Τα έτη 2016 – 2017 δίδαξε στο Τμήμα Δημοσιογραφίας Συντακτών & Ρεπόρτερ του Δημόσιου ΙΕΚ Κέρκυρας. Εν συνεχεία απασχολήθηκε ως δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ από τον Μάιο του 2021 εργάζεται στην «Καθημερινή Ενημέρωση». Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ.