Επιτακτική ανάγκη μεταστέγασης του Ειδικού Γυμνασίου -Λυκείου Κορακιάνας τονίζει με Ερώτησή του ο Δ. Μπιάγκης

Επιτακτική ανάγκη μεταστέγασης του Ειδικού Γυμνασίου -Λυκείου Κορακιάνας τονίζει με Ερώτησή του ο Δ. Μπιάγκης

ΑΘΗΝΑ. «Τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Κορακιάνας» φέρνει στην Βουλή

07
Νοεμβρίου / 2019

με Ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης.  

Ειδικότερα, στην Ερώτησή του ο Βουλευτής υποστηρίζει ότι: «Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, στα πλαίσια της αρχής της εξίσωσης των ευκαιριών, της δικαιωματικής προσέγγισης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με συνθήκες ανθρώπινες, σεβασμού και αξιοπρέπειας. Η κατάσταση που επικρατεί στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κορακιάνας δεν τιμά κανέναν, καθώς ένα αφιλόξενο, παντελώς ακατάλληλο αλλά και επικίνδυνο κτήριο φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ελληνική Νομοθεσία (ΓΟΚ/Ν 4067/2012-Ν. 4488/2017) αλλά και την Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Ν. 4074/2012)».

Ακόμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Μπιάγκης: «Παρά τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για τη μετεστέγαση του σχολείου, κατόπιν γνωμοδότης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αλλά και τη προκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου (διαδικασία που απέβηκε άγονη δις) το πρόβλημα δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει και να οξύνεται καθημερινά, καθώς ήδη ένας αριθμός μαθητών (5 σε σύνολο 52 παιδιών) έχει σταματήσει να έρχεται στο εν λόγω σχολείο λόγω της μη προσβασιμότητας του κτιρίου. Επιπροσθέτως, πέραν της μη προσπελασιμότητας, το εν λόγω κτίριο μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως «ακατάλληλο» λόγω της κάκιστης κτιριακής υποδομής του και των άθλιων συνθηκών που το περιβάλλουν: πλήρη εγκατάλειψη, υψηλά επίπεδα υγρασίας. Γίνεται, λοιπόν, άμεσα αντιληπτό ότι η όποια ανακαίνιση, συντήρηση ή αναβάθμιση χώρου και να πραγματοποιηθεί, δεν θα μπορέσει εν τέλει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός Ειδικού Σχολείου, που απαιτούνται ιδιαίτερα εκσυγχρονισμένες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός και το κυριότερο απ’ όλα προσβασιμότητα και ασφάλεια». 
            Επειδή, κατά τον κ. Μπιάγκη είναι απάνθρωπη αυτή συμπεριφορά και γεννά αυτόματα κοινωνικούς αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα η κατάσταση αυτή αντίκειται στο Σύνταγμα, στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ίσων ευκαιριών και εκθέτει τόσο την Κέρκυρα όσο και την χώρα μας ζητάει από την αρμόδια Υπουργό να του απαντήσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προχωρήσει η μετεγκατάσταση του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείο Κοράκιανας, δεδομένου ότι αποτελεί ένα δυσπρόσιτο σχολείο για μαθητές με ειδικές ανάγκες και οι συνέπειες του είναι ήδη ορατές στην τοπική κοινωνία (5 μαθητές εγκατέλειψαν τις σπουδές λόγω των προβλημάτων προσβασιμότητας). Τέλος, ο Βουλευτής αιτείται να ενημερωθεί για το συνολικό πλάνο από πλευράς ηγεσίας Υπουργείου για την οριστική διευθέτηση των προβλημάτων του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Κοράκιανας, με δεδομένο ότι η Νομοθεσία προβλέπει ειδικά, για τους μαθητές αυτής της κατηγορίας, εκσυγχρονισμένες, αναβαθμισμένες δομές με σύγχρονα συστήματα πρόσβασης και με πολλές διευκολύνσεις σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιούνται.