Τα συμπεράσματα της συνάντησης του Παρατηρητηρίου Απορριμμάτων Κέρκυρας

Τα συμπεράσματα της συνάντησης του Παρατηρητηρίου Απορριμμάτων Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας πραγματοποίησε συνάντηση σε επίπεδο εκπροσώπων φορέων στην αίθουσα του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου

11
Aυγούστου / 2019

με σκοπό την προώθηση του αιτήματος για την άμεση και προσωρινού χαρακτήρα μεταφορά των απορριμμάτων σε νόμιμο αποδέκτη εκτός Κέρκυρας.
Μετά από μια σύντομη ενημερωτική εισήγηση για τις ανεπάρκειες του υφισταμένου και σχεδιαζόμενου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα υπήρξε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων τα επόμενα τρία χρόνια.
Στη συνάντηση διαμορφώθηκε κείμενο κοινής δήλωσης των παρευρισκόμενων φορέων με το οποίο υποστηρίζουν το αίτημα της προσωρινής μεταφοράς των απορριμμάτων προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σχεδιασμό ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας με έμφαση στη διαλογή στην πηγή.
Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε να υπάρξει συντονισμένη διαβούλευση και με άλλους φορείς έως τις 25.08.2019 ώστε αφενός να διευρυνθεί η αποδοχή του κειμένου της κοινής δήλωσης και αφετέρου μαζί με τους ανεξάρτητους πολίτες που θα έχουν υπογράψει, διαδικτυακά και δια ζώσης το αίτημα (σήμερα είναι περίπου 1.500), να σχηματιστεί ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο υπέρ της προσωρινής μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας αλλά και της ταχείας μετάβασης σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και οικονομικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας που δε θα αναπαράγει προβλήματα.