Σάββατο 02.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ενόψει δημοτικών εκλογών

EDITORIAL
28 Ιουνίου 2023 / 19:11
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ

Φίλος της στήλης παρότρυνε στην ανάγνωση του κειμένου της σύμβασης, που διέπει την λειτουργία του εστιατορίου στο μουσείο της Ακρόπολης.

Από τις πρώτες γραμμές είναι φανερό πως ο συντάκτης της περιγράφει μιαν επιχείρηση για την υποστήριξη της επισκεψιμότητας στο μουσείο και όχι ένα μουσείο αρωγό της απόδοσης μιας επιχείρησης εστίασης! Οι σκέψεις, που αναφύονται αφορούν σε σχεδόν όλες τις παραχωρήσεις της Αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες, εξ αιτίας του είδους των οποίων συντηρείται η παρεξήγηση. 

Η γενεσιουργός αιτία της στρέβλωσης πρέπει να αναζητηθεί στην ένδεια της Αυτοδιοίκησης εφόσον οι πόροι που δικαιούται κατευθύνονταν, κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια, στην αναχρηματοδότηση των ασφυκτικών δανειακών υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου. Έτσι η γενική κυβέρνηση, επικαλούμενη το επιτακτικά αναγκαίο, έστρεψε την Αυτοδιοίκηση (σ.σ. κι όχι μόνον αυτήν αλλά και τα πανεπιστήμια, τις Μονάδες υγείας κοκ) στην αξιοποίηση της περιουσίας τους προς άγραν των αναγκαίων πόρων. Η πεποίθηση, που κυριάρχησε στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι της προσδοκίας μεγαλύτερης προσόδου υπέρ του Δήμου αναλόγως της απόδοσης των παραχωρηθέντων στην αγορά.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τις συνέπειες αυτής της φιλοσοφίας στις περιπτώσεις του Βίδου, του Ζήσιμου, του Μον Ρεπό κ.α. Η περαιτέρω στρέβλωση μάλιστα όσον αφορά στο κληροδότημα Δαλιέτου αποκαλύπτεται από την αδυναμία ικανοποίησης της θέλησης του διαθέτη για την χρηματοδότηση κερκυραϊκών ιδρυμάτων και δραστηριοτήτων. Όταν οι διαγωνισμοί εξακοντίζουν τα νοίκια στο θεό, κι η επιχείρηση αδυνατεί να ανταπεξέλθει, κατ' επαγωγή δυσχεραίνεται η στήριξη εκείνων που προβλέπεται στη διαθήκη!

Αναλόγως στο εστιατόριο στο Βίδο. Πρόκειται για δομή υποστήριξης της παραμονής των δημοτών και των δημοτικών κ.α. δραστηριοτήτων στη νησίδα και όχι για εξωτική μονάδα εστίασης σε πριβέ νησί! Αντιστοίχως η πλαζ στο Μον Ρεπό είναι από τις ελάχιστες και από χρόνια παραλίες που προσφέρονται για μια βουτιά των ανθρώπων της πόλης και των συνοικιών.

Ο Δήμος οφείλει να υπερασπίζεται αυτές τις χρήσεις, όπως άλλωστε οφείλει να αντιμετωπίζει και τις αερομαχίες στα καταστήματα της πόλης για τη διατήρηση σ' αυτά των μικρών, οικογενειακών επιχειρήσεων, που είναι απολύτως συμβατές ως μέγεθος με την αισθητική και την ατμόσφαιρα των ιστορικών κέντρων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ

Είναι ο εκδότης - διευθυντής της Ενημέρωσης. Έχει σπουδάσει και εργαστεί ως μηχανικός και ηλεκτρονικός. Δημοσιογραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλες τις αθηναϊκές εφημερίδες. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, τον οποίον υπηρέτησε και από τη θέση του γενικού γραμματέα στο δ.σ. επί οκτώ χρόνια. Πιστεύει πως η ισχυρότερη ιδιότητα του δημοσιογράφου στην ενημέρωση είναι το ενδιαφέρον του για τα κοινά και στην επικοινωνία η έντιμη και ανιδιοτελής διαμεσολάβηση.