Τρίτη 18.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Εκπαιδευτική εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
08 Φεβρουαρίου 2023 / 11:40

Για την υγιεινή διατροφή και τα παραδοσιακά προϊόντα των Ιονίων Νήσων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, διοργανώνει εκπαιδευτική εκδήλωση την Πέμπτη  9 Φεβρουαρίου 2023, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, με γνώμονα την άρση κάθε μορφής αποκλεισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της παραπάνω συνεργασίας είναι η προαγωγή της ισότιμης εκπαίδευσης και η δημιουργία των απαραίτητων εφοδίων, για την αυτόνομη διαβίωση και την ομαλή
ένταξη όλων των μαθητών στην κοινωνία.


Μια εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα όπου, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης, μέσα από παιχνίδια και αφήγηση ιστοριών, αλλά και εργασίες απόκτησης γνώσεων, θα καλλιεργηθεί στα παιδιά η εξοικείωση με:
- την υγιεινή διατροφή
- την προστασία του περιβάλλοντος και
- τα παραδοσιακά προϊόντα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το θεμελιώδες δικαίωμα όλων  των παιδιών να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες  τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μέσα από την συνεργασία τοπικών φορέων, αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μια θεσμική υποχρέωση της πολιτείας για την ανάπτυξη των μέσων και την υιοθέτηση λειτουργικών δράσεων με κατεύθυνση της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης, είναι η ενσωμάτωση μιας φιλοσοφίας που στρέφεται προς την πεποίθηση ότι, ο κόσμος είναι μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που αποτελείται  από διαφορετικές οντότητες, επικυρώνοντας  και εκτιμώντας την ατομικότητα τους. Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το ποιος είναι και από που προέρχεται, διότι η στήριξη της διαφορετικότητας είναι απόδειξη μιας υγιούς κοινωνίας.

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου θα γίνει αντίστοιχη εκδήλωση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού "Παπαγαλάκια".