Παρασκευή 01.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων στο θεσμικό διάλογο BRAVO

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
17 Ιουλίου 2023 / 13:54

Με δράσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά και μαθητές σχολείων

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ). Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατόπιν μιας σειράς ενεργειών για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά και μαθητές σχολείων συμμετέχει στον θεσμό διαλόγου BRAVO Sunstainability dialogues & awards 2023.

Το BRAVO  αποτελεί έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο! Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου, με στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 160 οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες,  350 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, που απαρτίζουν τις επιστημονικές του επιτροπές συμμετέχουν στο θεσμό αναπτύσσοντας διάλογο και διάδραση με τη συμμετοχή 30.000 μαθητών και 62.000 Ενεργών Πολιτών.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ συμμετέχει στον εν λόγω διάλογο/διαγωνισμό με τις πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα για την βιώσιμη ανάπτυξη, σε αρμονία με την φύση και την προστασία του περιβάλλοντος που συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Δράσεις της Σύμπραξης με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση της νέας γενιάς σε θέματα  όπως :

1. Βιώσιμη Γεωργία & Τρόφιμα

2. Μεσογειακή Διατροφή(με έμφαση στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα)

3.Προστασία των Οικοσυστημάτων & της Βιοποικιλότητας

4. Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

5. Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

6. Less Food Waste

Oπως ανέφερε κι ο Πρόεδρος της Σύμπραξης κ. Νικόλαος Μουζακίτης : «Η χώρα μας και ειδικά η Περιφέρειά μας έχει ανάγκη να στραφεί σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την σημερινή γενιά και τις επόμενες. Σε αυτό το πλαίσιο η Σύμπραξη έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα της, διαδραστικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, βασιζόμενη κυρίως στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των παιδιών μας, έχοντας ως γνώμονα ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση υγιών κοινωνιών. Δεν μπορούμε να έχουμε μια υγιή και σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, ένα δεν προχωράμε σε αρμονία με την φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία όλων των φορέων και πολιτών μέσα από την υιοθέτηση δημιουργικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Το μέλλον του πλανήτη είναι στα χέρια μας και οφείλουμε να συνδράμουμε τα μέγιστα  με την συν στράτευση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας μας».