Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Φίλων "Διάπλου"

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Φίλων

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ΣΥ.Π.Α.Π. στο Φαληράκι

09
Δεκεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων του θεραπευτικού προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» μετά από αίτημα μελών του προσκαλεί την 13η  Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ΣΥ.Π.Α.Π. στο Φαληράκι όλα τα μέλη του για την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
 
1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης αντίδρασης του συλλόγου απέναντι στις προσπάθειες υπονόμευσης του «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» έτσι όπως αυτή εκφράστηκε  το τελευταίο διάστημα με τις απειλές παύσης του επιστημονικού υπευθύνου του κ. Ηλία Μιχαλαρέα.

2. Ενημέρωση για την λειτουργία των οργάνων του Συλλόγου και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

3. Ενημέρωση για τα οικονομικά του Συλλόγου.