Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Χάρτινο νόμισμα-το ελληνικό χαρτονόμισμα»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Χάρτινο νόμισμα-το ελληνικό χαρτονόμισμα»

Οι μαθητές γνωρίζουν την ιστορία του νομίσματος, με έμφαση στα ελληνικά χαρτονομίσματα, που κυκλοφόρησαν από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως την υιοθέτηση του Ευρώ (2002)

26
Οκτωβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για ακόμη μία χρονιά, διεξάγεται στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Χάρτινο νόμισμα-το ελληνικό χαρτονόμισμα”.

Κύριος στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, με έμφαση στα ελληνικά χαρτονομίσματα, που κυκλοφόρησαν από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως την υιοθέτηση του Ευρώ (2002).

Μέσα από τη συζήτηση και τη χρήση σχετικού εποπτικού υλικού, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εικονογραφία των ελληνικών χαρτονομισμάτων και μαθαίνουν σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον, αναπτύσσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες σχεδιάζοντας ένα χαρτονόμισμα και παράλληλα καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους και το πνεύμα συνεργασίας μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.

Δύο έντυπα ειδικά σχεδιασμένα για τους μαθητές των δύο διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης αποτελούν υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στους χώρους της Έκθεσης.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν Διάρκεια Προγράμματος:
1 ώρα
Αριθμός παιδιών: έως 25
Ημέρες διεξαγωγής: Τρίτη έως Παρασκευή

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Υπεύθυνος Προγραμμάτων: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα), 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλέφωνο: 266 104 1552

Email: [email protected] www.alphanumismatics.gr / www.alphapolitismos.gr