Σάββατο 30.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Σύλλογος Τεμπλονίου για τις μετρήσεις του Δημόκριτου: «Κοιμήσου ήσυχος Κερκυραίε»

Σύλλογος Τεμπλονίου
22 Ιουλίου 2022 / 14:48

Αντίδραση του Συλλόγου Τεμπλονίου στην πρόσφατη ανακοίνωση των αέριων μετρήσεων του κλιμακίου του Δημόκριτου που ερευνά τη μόλυνση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σοβαρές αμφιβολίες εκφράζει ο Σύλλογος Τεμπλονίου για τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Δημόκριτο, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων, οι οποίες αναφέρουν χαμηλές ενδείξεις τοξικών στοιχείων στον αέρα.

Στο σχόλιό του, ο Σύλλογος Τεμπλονίου, παραθέτει στοιχεία μελετών σε ΧΥΤΑ, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο με τόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου που έχουν διαφύγει όλα αυτά τα χρόνια, να μην έχουν υπάρξει βλαβερές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής.Αναλυτικά το σχόλιο που αναφέρεται στις ανακοινώσεις του Δημόκριτου:  

«Από διάφορες πηγές διαβάζουμε ότι : «H εκπομπή αερίων (CH4, CO2, SO2, NH3, H2S κ. ά.) είναι ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ, καθώς μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, στους Χ.Υ.Τ.Α. παρατηρείται το φαινόμενο της «μεθανογένεσης», δηλαδή της δημιουργίας και εκπομπής του βιοαερίου. Το βιοαέριο παράγεται κατά την αναερόβια αποδόμηση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και το βασικά συστατικά του είναι το μεθάνιο (CH4) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε κατ' όγκο αναλογία 50/50 περίπου. Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένας ΧΥΤΑ επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με την έκλυση σωματιδίων, οσμών, καπνού και σκόνης.

Συστατικά αερίου ΧΥΤΑ Σύσταση (κατ’ όγκο)

Μεθάνιο (CH4) 35-55%

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 30-44%

Άζωτο (N2) 5-25%

Οξυγόνο (O2) 0-6%

Υδρατμοί Κορεσμένοι

Συνεπώς, 1 εκατομμύριο τόνων αστικών στερεών αποβλήτων παράγουν 1,7-2,5 εκατομμύρια m3 μεθανίου. Η σύσταση του αερίου χωματερής και οι ρυθμοί παραγωγής επηρεάζονται κυρίως από τα απόβλητα, τα οποία έχουν απορριφθεί στον χώρο υγειονομικής ταφής σε συνδυασμό με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα αστικά στερεά απόβλητα περιέχουν 150-250 κιλά οργανικού άνθρακα ανά τόνο, ο οποίος μετατρέπεται από μικροοργανισμούς σε αέριο χωματερής μέσω αναερόβιων διαδικασιών.

Ο σχηματισμός του αερίου επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η σύσταση των αποβλήτων, το ύψος και την πυκνότητα του αποθηκευτικού χώρου της χωματερής, τη θερμοκρασία του αέρα, την ατμοσφαιρική πίεση και το ύψος των βροχοπτώσεων. Η παραγωγή του αερίου χωματερής ξεκινά λίγο μετά από την απόρριψη των αποβλήτων στη χωματερή και μπορεί να διαρκέσει από 15 έως 25 έτη. Η συνεχής μείωση του όγκου του αερίου χωματερής μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της απόρριψης επιπλέον αποβλήτων σε εκείνη την περίοδο...»

Άρα μπορεί και ένας κοινός νους και όχι επιστήμονας να κάνει τον λογαριασμό και βρει πόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής του Τεμπλονίου τελευταία τριάντα χρόνια. 60.000 τόνοι ετησίως επί 30 χρόνια ισούται με 1.800.000 τόνους σκουπιδιών στο Τεμπλόνι. Επιπλέον σημαίνει πάνω από 2.500.000 κυβικά μέτρα αέριο χωματερής στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής.

Είναι αδιανόητο, με τόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα που έχουν διαφύγει όλα αυτά τα χρόνια, να μην έχουν υπάρξει βλαβερές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Ποιος ο λόγος τότε για όλες τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΧΥΤΑ; Ποιος ο λόγος ύπαρξης της ΑΕΠΟ που μικρύνει τους περιβαλλοντικούς όρους;

(Σημειωτέων, είναι γνωστό σε όλους ότι καμία περιβαλλοντική δέσμευση δεν τηρήθηκε ουδέποτε)

Γι αυτό λοιπόν Κερκυραίε, κοιμήσου ήσυχος, με απόλυτη ασφάλεια».