ΔΗΜΤΟ Νότου: Το έργο του Λιμανιού Λευκίμμης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου

ΔΗΜΤΟ Νότου: Το έργο του Λιμανιού Λευκίμμης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου

«Καλούμε τους πολίτες της Νότιας Κέρκυρας να ενημερωθούν σωστά για την πραγματική διάσταση και σημασία του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου»

04
Απριλίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Νότιας Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, συνήλθε το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων, με βασικό θέμα την ενημέρωση από τον Βουλευτή του Κόμματός μας Στέφανο Γκίκα, για τις κυβερνητικές πολιτικές, δράσεις και χρηματοδοτήσεις που αφορούν στην Νότια Κέρκυρα, καθώς και για τα σχεδιαζόμενα έργα ανάπτυξης στον Λιμένα Λευκίμμης.
Ο τομέας Νότου της ΝΔ ανακοίνωσε σχετικά ότι «από την ενημέρωση έγινε φανερό ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει βοηθήσει σημαντικά την Νότια Κέρκυρα (κλείσιμο ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας, μεταφορά των σκουπιδιών μας στην Πάλερο μέχρι 1-1-24, ίδρυση Τομέα ΕΚΑΒ Ν. Κέρκυρας, έγκριση αρκετών χρηματοδοτήσεων, κλπ)».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ωστόσο στο θέμα των έργων ανάπτυξης στον Λιμένα Λευκίμμης, που αποτελεί άλλωστε και προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και εντάσσεται στον στόχο της μετατροπής της Κέρκυρας σε κέντρο θαλάσσιου Τουρισμού της Αν. Μεσογείου, στόχο που στηρίζει πλήρως η Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την αναλυτική ενημέρωση που παρέθεσε ο Βουλευτής προκύπτει ότι: Ο προτεινόμενος σχεδιασμός ανάπτυξης του λιμένα Λευκίμμης, πρωτίστως
διασφαλίζει και αναβαθμίζει την βασική δραστηριότητα του λιμένα που είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα. Στην Σύμβαση Παραχώρησης θα υπάρξουν όλες οι πρόνοιες για την άριστη εξυπηρέτηση της Ακτοπλοίας από τον νέο φορέα διαχείρισης του λιμένα, καθώς και για τον πλήρη έλεγχο από το Ελληνικό Δημόσιο των επιβαλλόμενων τελών στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.

Η Περιφερειακή Αρχή θα παρακολουθήσει στενά τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίσει την ενσωμάτωση των κατάλληλων προβλέψεων στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Ο λιμένας Λευκίμμης θα παραμείνει απολύτως στην υπηρεσία του Δημοσίου Συμφέροντος διότι: Θα αναβαθμιστούν και θα επεκταθούν οι λιμενικές υποδομές με ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ ταυτόχρονα ο λιμένας θα συνεχίζει να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Δημοσίου. Θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή κίνηση υπό πλήρως αναβαθμισμένες συνθήκες.

Θα αναπτυχθεί τουριστική μαρίνα που θα φέρει υψηλού επιπέδου τουριστική ανάπτυξη. Η νέα δραστηριότητα θα έχει μεγάλη συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης δημιουργώντας εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες μόνιμες θέσεις εργασίας. Άμεσες μόνιμες θέσεις εργασίας που αφορούν αμιγώς στη λειτουργία της μαρίνας. Άμεσες μόνιμες θέσεις εργασίας που αφορούν στη λειτουργία των λοιπών επιχειρήσεων εντός της μαρίνας (εστιατόρια, καφετέριες, σουπερμάρκετ, καταστήματα κλπ). Έμμεσες μόνιμες θέσεις εργασίας που αφορούν σε επιχειρήσεις εκτός μαρίνας, η λειτουργία των οποίων συνδέεται με τη μαρίνα (υποστηρικτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τα σκάφη, συντηρήσεις, επισκευές, ανεφοδιασμός, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ.). Θα αναβαθμίσει άρα την συνεισφορά του λιμένα στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
 
Η διασφάλιση του ύψους των λιμενικών τελών, θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ακτοπλοΐα, αλλά και τις λοιπές κοινωνικού ενδιαφέροντος κατηγορίες ελλιμενιζόμενων σκαφών (αλιευτικά, ημερόπλοια κλπ.). Η Περιφερειακή Αρχή θα υποστηρίξει πλήρως τη διασφάλιση μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης όχι μόνο του ύψους των λιμενικών τελών, αλλά και του επαρκούς αριθμού των θέσεων ελλιμενισμού, έτσι ώστε να μην υπάρξει απολύτως καμία διασάλευση της επαγγελματικής δραστηριότητας των κατοίκων που εξυπηρετούνται σήμερα από το Λιμένα Λευκίμμης.

Προϋπόθεση της επένδυσης είναι η διαμόρφωση δύο διακριτών Τομέων σε λειτουργική αυτοτέλεια. Του Τομέα Επιβατικού Λιμένα και του Τομέα Τουριστικού Λιμένα. Προβλέπεται δε ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση του λιμένα σε τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο, η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και του συνόλου της θεσμοθετημένης Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης των 31 στρεμμάτων και η ριζική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετά από τα παραπάνω ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο. και η θέση μας είναι σαφής: Είμαστε υπέρ αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου, του πρώτου αυτής της κλίμακας που προγραμματίζεται μετά από πολλά χρόνια στην Νότια Κέρκυρα. Θεωρούμε βεβαίως απαραίτητη την διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και των εργαζομένων στα Ε/Γ- Ο/Γ πλοία που πραγματοποιούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση, καθώς και των ημερόπλοιων και των αλιευτικών, (π.χ. τέλη ελλιμενισμού, θέσεις κ.α.) που θα πρέπει με σαφή τρόπο να περιγράφονται στην Σύμβαση  Παραχώρησης.

Προσβλέπουμε επιπλέον στην ταχεία ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε ο ανάδοχος του έργου να ξεκινήσει τα ταχύτερο δυνατό τις εργασίες για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου για τον τόπο μας.
Καλούμε τους πολίτες της Νότιας Κέρκυρας να ενημερωθούν σωστά για την πραγματική διάσταση και σημασία του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου που θα βοηθήσει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και να μην υιοθετούν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες, περί «ξεπουλήματος» κλπ, διότι αφενός δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αφετέρου εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες.
 
Η ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ