Τι έδειξε ο τζίρος της black Friday στην Κέρκυρα

Τι έδειξε ο τζίρος της black Friday στην Κέρκυρα

Την πρόσφατη «μεγάλη Παρασκευή», παράγοντες της τοπικής αγοράς μοιράστηκαν την εμπειρία τους για τον χαμηλό τζίρο σε σχέση με τον αναμενόμενο. Αντιθέτως αυξήθηκε εκείνος των on line αγορών και καταστημάτων, που λειτουργούν στο cloud 24/7!

02
Δεκεμβρίου / 2021

Ο μετασχηματισμός της κερκυραϊκής αγοράς έχει προ πολλού ξεκινήσει. Καταστήματα αλυσίδων και franchising αλλάζουν υποχρεωτικά τα αγοραστικά ήθη, παρεμβαίνοντας καταλυτικά και στο ζήτημα του χρόνου, που παραμένει η αγορά διαθέσιμη. Την πρόσφατη «μεγάλη Παρασκευή», πολλοί παράγοντες της τοπικής αγοράς μοιράστηκαν την εμπειρία τους για τον εξαιρετικά χαμηλό τζίρο σε σχέση με τον αναμενόμενο, τουλάχιστον σε ό, τι αφορά στα ψώνια με φυσική παρουσία στο κατάστημα και σε σύγκριση με την ίδια περίοδο προ πανδημίας.
 
Αντιθέτως αυξήθηκε ο τζίρος των on line αγορών και καταστημάτων, που λειτουργούν στο cloud 24/7! Τέτοια εξέλιξη ενθαρρύνεται από την ύπαρξη των περιορισμών, αξιοποιώντας την smart τεχνολογία. Η διαδικασία αυτή αλλάζει την κίνηση του χρήματος, που φεύγει σε μεγαλύτερες ποσότητες από το νησί κι αυτό που αποκαλείται τοπική οικονομία. Δεν είναι εύκολο να αποτιμήσει κανείς τον ρυθμό της αλλαγής των δεδομένων και έτσι να προβλέψει το εγγύς μέλλον.

Οι οικείοι Φορείς και το Επιμελητήριο δυσκολεύονται για χίλιους λόγος, που δεν είναι το αντικείμενο του παρόντος σημειώματος, να αποκωδικοποιήσουν τον γρίφο. Πολύ δε περισσότερο να συμβάλουν σε πολιτικές διατήρησης εδώ, μεγαλύτερου μέρους των πόρων. Πόσω μάλλον να αποπειραθούν την αναστροφή της κατεύθυνσης. Η δε τοπική πολιτική εξακολουθεί να γοητεύεται από δράσεις παραχώρησης πλουτοπαραγωγικών πηγών με μικρό και αναγκαστικό αντίτιμο, εξαργυρωτέο στις πρόσκαιρες εντυπώσεις που δημιουργούνται.
 
Ό, τι μακροοικονομικό, με πρόσημο κοινής ωφελείας, συκοφαντείται ως παρωχημένο και συντηρητικό! Ακόμα και το ιστορικό κέντρο εάλω από τις αλυσίδες σε βάρος των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, η βιωσιμότητα των οποίων, εκτός της προφανούς οικονομικής σημασίας, υποστηρίζει και ζητήματα αισθητικής, βεβαίως και κοινωνικής συνοχής.

Τα Σχέδια διαχείρισης της παλιάς πόλης, αστικής κινητικότητας και εν γένει λειτουργίας θα ήταν καλύτερα να ξεκινούν από τις οικονομικές προϋποθέσεις επιβίωσης στην πόλη παρά τις εμμονές της αντιμετώπισής της ως χρυσοφόρα μεν αλλά νεκρή φύση. Η προστασία της βρίσκεται και σ' αυτήν την περίπτωση σε απόλυτη αντίθεση με τους όρους της ανεξέλεγκτης αγοράς, της συνεπικουρούμενης από πράξεις ή παραλείψεις της πολιτικής από αμέλεια, αφέλεια ή ιδιοτέλεια.