Πυρά Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας κατά της παράταξης Γκούση

Πυρά Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας κατά της παράταξης Γκούση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Απερίφραστα καταγγέλλει ο Κώστας Λέσσης τις ενέργειες του Νίκου Γκούση στο θέμα της μεταφοράς των σκουπιδιών

26
Νοεμβρίου / 2021

χαρακτηρίζοντάς την ως «ανάρμοστη και ως απόπειρα εκφοβισμού των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας».   

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Από τη θέση της νόμιμα εκλεγμένης Δημοτικής Αρχής του τόπου και ορκισμένης να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας οφείλουμε να προβούμε στην απερίφραστη πολιτική καταγγελία των πρακτικών κατάχρησης των διοικητικών δυνατοτήτων προσφυγής κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την μείζονα αντιπολίτευση και τον επικεφαλής κ. Νικόλαο Γκούση.

Υπό την πρόφαση της άσκησης του θεσμικά προβλεπόμενου δημοτικού ελέγχου ο κ. Γκούσης και η παράταξη του καταλήγουν να αντιπολιτεύονται τους Δημότες της Νότιας Κέρκυρας εν συνόλω. Πρόσφατο παράδειγμα η προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 και η δια του τύπου προαναγγελία της απόφασης της επιτροπής πριν καν ακόμα αυτή συνταχθεί, πρωτοκολληθεί και κοινοποιηθεί υπηρεσιακά στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Επιπλέον ο κ. Γκούσης προχώρησε σε υποβολή υπηρεσιακού σημειώματος προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου προειδοποιώντας για την, κατά την δική του προνομιακή πληροφόρηση, επερχόμενη αποδοχή της προσφυγής του σχετικά με την νομιμότητα της ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Παλαίρου, αξιώνοντας την διακοπή κάθε σχετικής ενέργειας προκειμένου η μεταφορά των απορριμμάτων να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Στη συνέχεια δεν παρέλειψε δια του τύπου να υποσχεθεί καταλογισμούς χρηματικών ποσών ως αν να ήταν δικαστής που ο νόμος του επιφυλάσσει τέτοιο δικαίωμα.

Καταγγέλλουμε πολιτικά αυτή τη σειρά ενεργειών του κ. Γκούση ως ανάρμοστη και ως απόπειρα εκφοβισμού των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.   

Καταγγέλλουμε την προαναγγελία αποφάσεων διοικητικών πολυμελών οργάνων της εποπτεύουσας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως καταχρηστική και αποσκοπούσα στη χειραγώγηση του θεσμικά προβλεπόμενου εποπτικού της ρόλου.

Καταγγέλλουμε τέλος την σαφή πλέον πρόθεση του κ. Γκούση να παρέμβει και να παρεμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικών Υπηρεσιών με σκοπό να διακοπεί έστω και προσωρινά η μεταφορά των απορριμμάτων προς το ΧΥΤΑ Παλαίρου με την συνεπακόλουθη συσσώρευσή τους στα σημεία αποκομιδής με όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για την δημόσια υγεία και την οικονομική λειτουργία του τόπου μας.

Διαβεβαιώνουμε τους Δημότες ότι κάθε προσπάθεια πολιτικής επένδυσης στο χάος θα αποτύχει. Η Δημοτική αρχή σέβεται ο Νόμο, προασπίζει το Δημόσιο Συμφέρον και οι υπηρεσίες του Δήμου χαίρουν της εμπιστοσύνης της Δημοτικής Αρχής στον καθημερινό τους αγώνα να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ένα ασφυκτικό νομικό πλαίσιο και τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου.

Όσοι πάτησαν στο σκουπίδι για να υψώσουν πολιτικό ανάστημα στην προηγούμενη δημοτική περίοδο μάλλον ξεχνούν ότι το σκουπίδι είναι σαθρό και δε θα τους κρατήσει για πολύ στα πόδια τους.
 
Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 
Κώστας Λέσσης