Σπύρος Κροκίδης – Ο αγροτικός τομέας και τα μέτρα στήριξής του

Σπύρος Κροκίδης – Ο αγροτικός τομέας και τα μέτρα στήριξής του

Σπύρος Κροκίδης, πρώην Δημαρχος Παρελίων, πολιτευτής Ν.Δ.

Η ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε τα επόμενα χρόνια ο πρωτογενής τομέας να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας

10
Νοεμβρίου / 2021


ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σπύρος Κροκίδης, πρώην Δήμαρχος Παρελίων και πολιτευτής της Ν.Δ. σχετικά με τον αγροτικό τομέα και τα μέτρα στήριξής του. Αναφέρει τα εξής:

«Είναι παγκόσμια διαπιστωμένη η σημασία του πρωτογενούς τομέα ως υποστηρικτικού και συμπληρωματικού στις παραγωγικές διαδικασίες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα εκτός του  ότι παράγουν τοπικά προϊόντα, αναδεικνύουν και διατηρούν την πολιτισμική κληρονομιά και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Η ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε τα επόμενα χρόνια ο πρωτογενής τομέας να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Να φέρει  περισσότερους νέους στο χωράφι και φυσικά να στηρίξει  και να κρατήσει όσους δραστηριοποιούνται ήδη στον αγροτικό τομέα.

Προς την κατεύθυνση αυτή ειδικά για τον αγροτικό τομέα, εφαρμόστηκαν:

•Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.
•Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή.
•Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων, συνεπώς και των αγροτών.
Παράλληλα οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι αγρότες ωφελήθηκαν από οριζόντιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως:
•Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
•Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
•Η μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.
•Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
•Η αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.
•Η μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων».

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ