Διευκρινίσεις από την τοπική ΝΔ για το θέμα του νοσηλευτή του Ψυχιατρικού Τομέα

Διευκρινίσεις από την τοπική ΝΔ για το θέμα του νοσηλευτή του Ψυχιατρικού Τομέα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΕΕΠ της ΝΔ Κέρκυρας,

04
Οκτωβρίου / 2021

ως απάντηση στην από 30/09/2021 ανακοίνωση της ομάδας Υγείας ΣΥΡΙΖΑ:

«Θεωρούμε σκόπιμο να διασαφηνίσουμε τα εξής:

Η ανακοίνωση μας είχε μοναδικό σκοπό την άσκηση πολιτικής (και μόνο!) κριτικής στην ανακοίνωση της ομάδας Υγείας ΣΥΡΙΖΑ. 


Η πηγή πληροφόρησης των λεγόμενων μας υπήρξε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.


Τέλος, ουδεμία πρόθεση είχαμε να θίξουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε, βεβαίως, και να μειώσουμε την τιμή και την υπόληψη ουδενος, τις οποίες εξυπακούεται ότι σεβόμεθα στο έπακρο. 


Η αγωνία μας και το μόνο κίνητρο μας στην άσκηση της όποιας πολιτικης κριτικής, είναι η καλή λειτουργία της Υγείας και του ΓΝ Κέρκυρας για το καλό του κοινωνικού συνόλου».