Η Ελλάδα στη μετά covid εποχή

Η Ελλάδα στη μετά covid εποχή

του Σπύρου Κροκίδη

04
Aυγούστου / 2021

Η αποδρομή και στην συνέχεια η εξάλειψη της πανδημίας, θα έχουν αφήσει πίσω τους όλους τους ανασχετικούς  παράγοντες για την γρήγορη ανάκαμψη της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας.

Η πανδημία του COVID 19 θα αφήσει πίσω της βαθιές πληγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατέδειξε όμως την αναγκαιότητα προσαρμογής των κρατών στις απαιτήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Την εφαρμογή δηλαδή όλων των τεχνολογικών επιτευγμάτων πολλά από τα οποία υπήρξαν δημιουργήματα των συνθηκών που ανέδειξε η πανδημία.

Όλα τα κράτη και η Ελλάδα, ανέπτυξαν μηχανισμούς στηρίξεως των επιχειρήσεων και των εργαζομένων με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την σταδιακή μετάβαση από την πανδημία σε συνθήκες κανονικότητας.

Η έναρξη ενός ενάρετου οικονομικού κύκλου για την ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί από:
- Την αύξηση των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ψηφιοποίησης του ελληνικού κράτους και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
- Την αύξηση της απασχόλησης και την βελτίωση των  αμοιβών των εργαζομένων.
- Τον υψηλό βαθμό ανάκαμψης της κατανάλωσης και κατά συνέπεια της ενεργού ζητήσεως.
- Την τάχιστη και άμεση βελτίωση  της τουριστικής ζήτησης.

Για την  ενίσχυση των παραπάνω μεγεθών η πατρίδα μας έχει στην διάθεσή της :
- Τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης οι οποίοι θα διοχετευτούν στην αγορά και θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση για νέες επενδύσεις. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διευκολυνθεί η υλοποίηση κομβικών  έργων ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης. Έργα ενίσχυσης της καινοτομίας, της οικονομικής συνοχής και της απασχόλησης στη μετά Covid-19 εποχή.
- Το ΕΣΠΑ, το οποίο μάλιστα εγκρίθηκε κατά προτεραιότητα από τους ευρωπαικούς θεσμούς.
- Τον νέο αναπτυξιακό νόμο ο οποίος θα ισχύσει από το νέο έτος και θα δίνει την δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος. Η υπαγωγή των προτάσεων θα γίνεται εντός προσδιορισμένων ημερομηνιών.
- Την αύξηση των επιχειρηματικών και ιδιωτικών καταθέσεων.
- Την δυνατότητα κρατικού δανεισμού με μηδαμινά επιτόκια.
- Τα ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα του κράτους στην.  Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία επαρκούν για την κάλυψη εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Δεν αναμένεται βεβαίως οριζόντια και ταυτόχρονη ανάπτυξη ή μεγέθυνση όλων των τομέων της οικονομίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι για το ολοσχερές ξεπέρασμα των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης θα απαιτηθεί μία διετία τουλάχιστον.
Καθυστερήσαμε μία δεκαετία, ως χώρα, για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση 2010-2019. Ας τρέξουμε τώρα να προλάβουμε να καταταγούμε στις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης.


Σπύρος Κροκίδης
Οικονομολόγος
Πρώην Δήμαρχος Παρελείων
Πολιτευτής ΝΔ