Κυκλοφοριακό και πάρκιν στην παλιά πόλη της Κέρκυρας

Κυκλοφοριακό και πάρκιν στην παλιά πόλη της Κέρκυρας

Περίφραξη και πυροσβεστικά είναι οι δυο βασικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των υπαίθριων πάρκιν. Στην πόλη της Ουνέσκο, αυτή η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες.

17
Ιουνίου / 2021

Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί μέρος της Σπιανάδας περιφραγμένο ενώ και η αναγκαιότητα ύπαρξης χώρου στάθμευσης στην παλιά πόλη είναι συνυφασμένη με την κυκλοφορία οχημάτων στο ιστορικό της κέντρο.

Εν ολίγοις, και αυτή η δημοτική Αρχή δεν θα αποφύγει να αναμετρηθεί με τον Γόρδιο δεσμό, στον οποίο υποχρεωτικά συνδυάζεται η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών συνθηκών με την στάθμευση. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ένα χωρίς να ακουμπίσει το άλλο. Κι αυτό δεν γίνεται δίχως να συγκρουστεί με τα εδραιωμένα συμφέροντα, που την περίοδο των παχειών αγελάδων πέτυχαν να ενθυλακώνουν τη μερίδα του λέοντος από τη διαχείριση του ρεύματος των ημερήσιων επισκεπτών της πόλης. Συνακόλουθα και για ξεκάρφωμα, αφέθηκε η κυκλοφορία ελεύθερη ακόμα και 'κει που προδήλως δεν έπρεπε ενώ σε μια επίδειξη ανοικτόχερης διαχείρισης, επιτρέπεται η στάθμευση χιλιάδων Ι.Χ., παντού στην καρδιά της παλιάς πόλης.

Εξυπακούεται ότι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση του πάρκιν στην Σπιανάδα να ικανοποιηθούν, η χωρητικότητά του δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει τους μόνιμους κατοίκους της. Η διαχείριση αυτή χρειάζεται μια μελέτη εφόσον όμως πρώτα η Αρχή αποφασίσει με όλα τα ντεσού και τις δημοκρατικές διαδικασίες, τι μέλλον της επιφυλάσσει (σ.σ. της παλιάς πόλης).

Αυτή η συζήτηση γίνεται συνήθως αποσπασματικά με λόγο χαοτικό. Συχνότερα για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης, με φωνές και κατάρες έναντι αλλήλων και ποτέ μα ποτέ με έναν τρόπο που να αποδεικνύει τη γενική πεποίθηση για μια στρατηγικού χαρακτήρα, δηλ. μακροπρόθεσμη, αντιμετώπιση της. Συνήθως το μέτρο βάζουν οι κανόνες επιλεξιμότητας των έργων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης παρά η επίγνωση της ανάγκης για πολιτική απόφαση για το τι πόλη θέλουμε και πως εν πάση περιπτώσει επιθυμούμε να ζούμε σ' αυτήν αλλά και να βιοποριζόμαστε.

Όσο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόσο θα υποτιμάται η κάθε ψηφίδα της εικόνας σε «γραφειοκρατικού χαρακτήρα πρόβλημα» ακολουθούμενο από πυροσβεστικές ενέργειες, προκειμένου να κατευναστεί η συγκυριακή κρίση ευθυνοφοβίας της γραφειοκρατείας.